เลือกวิชา :
จำนวน :
 

จำนวนคำศัพท์ทั้งหมด
1160
คำ
ขึ้นต้นด้วยการ
22
คำ
ขึ้นต้นด้วยขี้
61
คำ
ขึ้นต้นด้วยปลา
43
คำ
คำยากภาษาไทย ป.1
60
คำ
คำยากภาษาไทย ป.2
60
คำ
คำยากภาษาไทย ป.3
60
คำ
คำยากภาษาไทย ป.4
130
คำ
คำยากภาษาไทย ป.5
150
คำ
คำยากภาษาไทย ป.6
160
คำ
คำศัพท์คอมพิวเตอร์
10
คำ
จักรวาลและอวกาศ
29
คำ
ชื่อสัตว์ต่าง ๆ
61
คำ
ต้นไม้และพืชพรรณ
27
คำ
ภาษาอังกฤษ ป.1
27
คำ
ร่างกาย
46
คำ
สัตว์ป่า
38
คำ
ห้องครัว
46
คำ
ห้องนอน
20
คำ
ห้องน้ำ
20
คำ
อวัยวะภายใน
40
คำ
อาชีพ
28
คำ
เครื่องแต่งกาย
22
คำ

 

โปรแกรมโดย อ.ณรงศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) สพป.ฉช. เขต 2