บันทึกเพิ่มอาหารกลางวัน

ผักกะเพราไก่

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น

แกงคั่วหมู

แกงเทโพ

มาม่าผัด

ประจำวัน

วันอังคาร05ธันวาคม2566
ครูเก๊า...ผู้รายงาน