ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

ชื่อ - สกุล เด็กหญิงสุนิษา ณ รังษี ชื่อเล่น ปาน
เด็กหญิงสุนิษา ณ รังษี
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 มิถุนายน 2541 เลขประชาชน 1240600166844
รหัสประจำตัวนักเรียน 5129 ชั้น ม.2/2(ปี 2555) เลขที่ 24
กรุ๊ปเลือด - โรคประจำตัว ภูมิแพ้

ชื่อ-สกุลบิดา นาย สมัคร ณ รังษี อาชีพ รับจ้าง สถานะ มีชีวิตอยู่
ชื่อ-สกุลมารดา นาง ฉันทนา สายบัว อาชีพ รับจ้าง สถานะ มีชีวิตอยู่
สถานะครอบครัว บิดามารดาแต่งงานใหม่
สถานที่อยู่ - ภูมิลำเนานักเรียน
17/5 หมู่ 9 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง นาง ทิพย์ ณ รังษี
ที่อยู่ปัจจุบันนักเรียน 17/1 หมู่ 9 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรติดต่อ ุ082-2350438 091-1834516  
ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับต่อวัน 21-50 บาท  

ข้อมูลนักเรียนเพิ่มเติม
ความสามารถพิเศษ เต้น-รำ
วิชาที่นักเรียนชอบ ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์
อาชีพที่ใฝ่ฝัน ครูสอนวาดภาพ นักดนตรี พยาบาล

  บันทึกข้อมูลโดย เด็กหญิงสุนิษา ณ รังษี