10 มกราคม 2563
       กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ปีการศึกษา 2562
. ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
11 สิงหาคม 2560
       โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2560
. ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
16 มิถุนายน 2560
       รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 นายจักรพงษ์ แซ่คู พร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน และคณะผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน รับมอบห้องน้ำและอุปกรณ์ กีฬา จาก คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ คุณพัชนี วัชรเมธีวรนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสถานีบริการ คุณกิตติศักดิ์ สมบัติกำไร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด และลูกค้าจิฟฟี่
. ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 แสดงข่าว  1 ถึง 3 จากทั้งหมด 321 ข่าว

ค้น ภาพ/ข่าว ปี2551-ปัจจุบัน