25 พฤษภาคม 2560
       ต้อนรับ ผอ.วิทยา เปี่ยมเต็ม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
. ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
11 สิงหาคม 2559
       โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2559
. ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
กิจรรมวันเข้าพรรษา 2559
       โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน แห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2559 ณ วัดเขาหินซ้อน
. ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 แสดงข่าว  4 ถึง 6 จากทั้งหมด 320 ข่าว

ค้น ภาพ/ข่าว ปี2551-ปัจจุบัน