26 มิถุนายน 2551
       นักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ร่วมพิธิไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2551
. ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
พันตำรวจโท ประสาร อิ่มสมบัติ
       รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน ได้จัดทำโครงการครู 5 นาที เพื่อเผยแพร่ความู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจราจร และปลุกจิตสำนึกแก่นักเรียนให้มีวินัยจราจร
. ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 แสดงข่าว  319 ถึง 320 จากทั้งหมด 320 ข่าว

ค้น ภาพ/ข่าว ปี2551-ปัจจุบัน