วิธีใช้ฐานข้อมูลสำหรับนักเรียน

1. ให้นักเรียนกรอกเลขประจำตัวของนักเีรียนที่ต้องการดูข้อมูล ในช่องดังรูป

2. โปรแกรมจะให้นักเรียนกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้นักเรียนกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านลงไปดังรูป

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านขอได้ที่ครูเก๊านะครับ...

3. ถ้านักเรียนกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง โปรแกรมจะเข้ามายังหน้ากรอกรหัส ดังข้อ 1 อีกครั้ง
ให้นักเรียนกรอกรหัสนักเรียนที่ต้องการดูผลการเรียน โปรแกรมจะแสดงผลการเรียนให้นักเรียนดังภาพ

พัฒนาฐานข้่อมูล โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครูคศ.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)