วิธีการตั้งค่าขอบกระดาษเพื่อพิมพ์วุฒิบัตร

วุฒิบัตรสามารถพิมพ์ได้ 2 ลักษณะ คือ

1. แบบแนวตั้ง (ครึ่งแผ่น A4)

2. แบบแนวนอน (สามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ แต่ไม่เกินขนาดกระดาษ A4)

การพิมพ์แบบแนวตั้ง วิธีการ ก่อนที่จะพิมพ์

1. เลือกคำสั่ง Print Preview เพื่อดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ และปรับระยะขอบกระดาษ ดังภาพ

2. ปรับระยะขอบตาม รูปมือให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ (ตามรูปใช้โปรแกรม Internet Explorer 8 นะครับ)

3. สั่งพิมพ์วุฒิบัตรได้ตามที่ต้องการ

การพิมพ์แบบแนวนอน มีวิธีการ ก่อนที่จะพิมพ์ คล้าย กัน ทำดังนี้

1. เลือกคำสั่ง Print Preview เพื่อดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ และปรับระยะขอบกระดาษ ดังภาพ

2. เลือกกระดาษที่จะพิมพ์เป็นแนวนอนดังภาพ

3. ปรับระยะขอบตาม รูปมือให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ (ตามรูปใช้โปรแกรม Internet Explorer 8 นะครับ)

3. สั่งพิมพ์วุฒิบัตรได้ตามที่ต้องการ

หมายเหตุ การพิมพ์วุฒิบัตร ด้วยเครื่องพิมพ์ อิงเจ็ท เพื่อป้องกันการพิมพ์ที่มีตัวหนัง เอียงโย้เย้
ควรเลือกโหมดการพิมพ์ แบบความละเอียดสูงนะครับ....เพื่อที่จะได้ตัวหนังสือที่สวยงามไม่โย้เย้