รวมผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
และผลการแข่งขันวิชาการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

รวมผลงานนักเรียนด้านโปรแกรม Paint
หัวข้อลดภาวะโลกร้อน

งานเก่งสร้างชาติ วันที่ 20-25 เมษายน 2552

รวมผลงานนักเรียน ที่เข้าแข่งขันทางวิชาการ ปีการศึกษา 2552
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สาขา การออกแบบผลิตภัณฑ์

ผลงานนักเรียนด้านการสร้าง Animation
หัวข้อโลกปลอดภัยลดใช้พลาสติก
งานเก่งสร้างชาติ วันที่ 20-25 เมษายน 2552

ผลงานเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ในงานศิลปหัตถกรรม (รางวัลเหรียญทองแดง)
ผู้ฝึกสอน นาียณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
ไฟล์ต้นฉบับ

ดูต้นฉบับ
ผลงานโปรเดสทอปโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ระดับชั้น ม.1-3
ในงานศิลปหัตถกรรม (รางวัลชมเชย)

ผู้ฝึกสอน นาียณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
ไฟล์ต้นฉบับ

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน CMS
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ในงานศิลปหัตถกรรม
ผู้ฝึกสอน นาียณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย