บันทึกการเป็นสมาชิกเพื่อใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สมัครแล้วใช้งานได้เลยครับ....
บริการตัวเองนะครับ ใครใช้มั่วๆ จะตัดสิทธิ์การใช้งานครับ...
ปีการศึกษา:
รหัสผ่านเข้าใช้เครื่อง: กรอกด้วยครับ 4 อักษร
นักเรียนให้ใช้เลขประจำตัวนะครับ บุคคลทั่วไปอะไรก็ได้ แต่อย่าใช้ตัวเลขซ้ำกับนักเรียนรหัสผ่านซ้ำจะสมัครไม่ได้นะครับ
ชื่อ-สกุล: กรอกด้วยครับ
ชั้น: เลือกด้วยครับ
โทรศัพท์: กรอกด้วยครับ
ภาพอัพโหลด
 

 

แสดงกราฟสถิติผู้ใช้งานรวมรายปี
โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ่้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)