.

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสสมาชิก 7-24120-001

ฐานข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
ทะเบียนพรรณไม้ที่มีภาพถ่ายประกอบสมบูรณ์
รหัสพรรณไม้่

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
ลักษณะวิสัย

ภาพพรรณไม้

7-24120-001-1

Clinanthus siamensis Bremek.

ACANTHACEAE
ไม้รอเลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-2

Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.

RUTACEAE
ไม้พุ่มขนาดกลาง

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-3

Datura metel L. var. metel

SOLANACEAE
ไม้ลุ้มลุก

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-4

Alstonia scholaris (L.) R.Br.

APOCYNACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-5

Phyllanthus emblica L.

EUPHORBIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-6

Fagraea fragrans Roxb.

GENTIANACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-7

Croton kongensis Gagnep.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-8

Caesalpinia pulcherrima (L. ) Swartz

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-9

Jatropha curcas L.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-10

Jatropha multifida L.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-11

Artabotrys siamensis Miq.

ANNONACEAE
ไม้รอเลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-12

Hopea odorata Roxb.

DIPTEROCARPACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-13

Tecoma stans (L.) Kunth

BIGNONIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-14

Justicia fragilis Wall.

ACANTHACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-15

Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau

ACANTHACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-16

Mesua ferrea L.

CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-17

Excoecaria cochinchinensis Lour. var. cochinchinensis

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-18

Bauhinia acuminata Linn.

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-19

Bauhinia purpurea Linn.

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-20

Millingtonia hortensis L.f.

BIGNONIACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-21

Salacca wallichiana C.Mart .

ARECACEAE
ปาล์ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-22

Michelia abla DC.

MAGNOLIACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-23

Artocarpus altilis ( Parkinson ) Fosberg

MORACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-24

Cyperus alternifolius L.

CYPERACEAE
ไม้น้ำล้มลุก

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-25

Buddleja paniculata Wall.

BUDDLEJACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-26

Pedilantus tithymaloides (L.) Poit.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-27

Rivina humilis L.

PHYTOLACCACEAE
ไม้ล้มลุก

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-28

Tetracera loureiroi (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

DILLENIACEAE
ไม้เลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-29

Lonicera japonica Thunb.

CAPRIFOLIACEAE
ไม้เลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-30

Dracaena loureiri Gagnep.

DRACAENACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-31

Sansevieria trifasciata Prain

DRACAENACEAE
ไม้ล้มลุก

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-32

Mimusops elengi L.

SAPOTACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-33

Aquilaria malaccensis Lamk.

THYMELAEACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-34

Thunbergia laurifolia Lindl.

ACANTHACEAE
ไม้เลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-35

Plumeria obtusa L.

APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-36

Piper chaba Hunt

PIPERACEAE
ไม้เลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-37

Albizia procera (Roxb.) Benth.

MIMOSACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-38

Pterocarpus macrocarpus Kurz

PAPILIONACAEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-39

Pterocarpus indicus Willd.

PAPILIONACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-40

Garcinia schomburgkiana Pierre

(GUTTIFERAE) CLUSIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-41

Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn.

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-42

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

LYTHRACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-43

Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep.

ANNONACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-44

Mansoa alliacea (Lam.) A. Gentry

BIGNONIACEAE
ไม้เลี้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-45

Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson

ANNONACEAE
ไม้เลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-46

Manglietia garretti Craib

MAGNOLIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-47

Morinda citrifolia L.

RUBIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-48

Acacia catechu (L. f.) willd.

FABACEAE(MIMOSACEAE)
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-49

Quassia amara L.

SIMAROUBACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-50

Dipteroearpus alatus Koxb.

DIPTEPOCARPACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-51

Lepisanthes frutieosa Leenh

SAPINDACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-52

Sindora siamensis Teijsm. ex Mig.

LEGUMINOSAE CAESALPINIACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-53

Swietenia macrophylla King

MELIACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-54

Orthosiphon aristatus (Blume)Miq.

LAMIACEAE(LABIAIAE)
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-55

Rauwenhoffia siamensis seheff

ANNENACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-56

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Th. var. fruticosa (Craib) Corner

ANNONACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-57

Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton.

MELIACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-58

Thunbergia enecta (Benth) T. Andres.

THUNBERGIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-59

Lantana camara, L.

VERBENACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-60

Combretum punctatum Bl.

COMBRETACEAE
ไม้เลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-61

Muntingia calabura L.

TILICEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-62

Manilkara kauki (L.) Dubard

SAPOTACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-63

Clerodendron fragrans Vent.

VERBENACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-64

Hibiseus mutadillis L.

MALVACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-65

Plumbago indica L.

PLUMBAGINACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-66

Polyalthia evecta (Pierre) Finet et. Gagnep.

ANNONACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-67

Nephrolepis  sp.

NEPHROLEPIDACEAE
เฟิร์น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-68

Aspleniun nidus L.

ASPLENIACEAE
เฟิร์น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-69

Leucophyllum frutescens (Berl.) Johnson

SCROPHULARIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-70

Wedelia trilobata (L.) Hitchc.

COMPOSITAE
ไม้ล้มลุก

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-71

Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br.

LABIATAE
ไม้ล้มลุก

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-72

Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T.Aiton

ASCLEPIADACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-73

Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe

ANACARDIACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-74

Licuala spinosa Thunb.

ARECACEAE
ปาล์ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-75

Catharanthus roseus (L.) G.Don

APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-76

Piper sarmentosum Roxb. ex Hunter

PIPERACEAE
ไม้ล้มลุกเลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-77

Euphorbia antiguorum L.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-78

Licuala grandis H. Wendl.

ARECACEAE
ปาล์ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-79

Caryota mitis Lour.

ARECACEAE
ปาล์ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-80

Canna indica L.

CANNACEAE
ไม้ล้มลุก

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-81

Aloe vera (L.) Burm.f

ASPHODELACEAE(LILIACEAE)
ไม้ล้มลุก

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-82

Euphorbia tirucalli L.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-83

Cissus quadrangularis L.

VITACEAE
ไม้เลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-84

Oroxylum indicum (L.) Kurz

BIGNONIACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-85

Guisqualis indica L.

COMBRETACEAE
ไม้เลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-86

Solanum trilobatum L.

SOLANACEAE
ไม้รอเลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-87

Melia azedarach L.

MELIACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-88

Bambusa vulgaris Schrad. ex H. Wendl. var. vulgaris

GRAMINEAE
ไม้ล้มลุก

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-89

Cerbera odollum Gaertn.

APOCYNACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-90

Gardenia sootepensis Hutch.

RUBIACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-91

Pandanus amaryllifolius Roxb.

PANDANACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-92

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

NEPENTHACEAE
ไม้ล้มลุก

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-93

Elaes guineensis Jacq.

PALMAE
ปาล์ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-94

Lasia spinosa (L.) Thwaites

ARACEAE
ไม้ล้มลุก

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-95

Gynura pseudochina (L.) DC.

COMPOSITAE
ไม้ล้มลุก

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-96

Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.

MIMOSACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-97

Cordyline fruticosa (L.) Gopp.

AGAVACEAE
ไม้พุ่ม

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-98

Dioscorea hispida Dennst.

DIOSCOREACEAE
ไม้เลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-99

Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson

MENISPERMACEAE
ไม้เลื้อย

ดูภาพประกอบทั้งหมด

7-24120-001-100

Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby

CAESALPINIACEAE
ไม้ต้น

ดูภาพประกอบทั้งหมดข้อมูล1ถึง100จาก284

กลับหน้าเมนูหลัก

จัดทำฐานข้อมูล โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)