ตำแหน่งเลขที่
3785
สถานะ ปฏิบัติงาน <<กดเพื่อดูข้อมูลย้าย
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปีเกิด
26 มีนาคม 2509
บรรจุ/เริ่มปฏิบัติงาน
1 กรกฎาคม 2534
ตำแหน่ง
ครู
วุฒิการศึกษา
ค.บ. วิชาเอก การประถมศึกษา
คู่สมรส
อชิรวิทย์ แสงดี
ที่อยู่
12/62 หมู่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร 08-9250-0378
มือถือ
E mail
krulek_hs@hotmail.com
 

ลำดับที่
รางวัล/วุฒิบัตร/การศึกษาอบรม/วิทยากร/อื่น ๆ
สถานที่อบรม/ปฏิบัติงาน
วันที่
  ... ขออภัย ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล.....เลยครับท่าน...

รายชื่อครูทั้งหมด