นางอัญชลี  คำแก้ว
ตำแหน่งเลขที่
3790
สถานะ ปฏิบัติงาน <<กดเพื่อดูข้อมูลย้าย
ชื่อ-สกุล
นางอัญชลี คำแก้ว
วันเดือนปีเกิด
1 กรกฎาคม 2502
บรรจุ/เริ่มปฏิบัติงาน
1 พฤษภาคม 2524
ตำแหน่ง
ครู
วุฒิการศึกษา
ค.บ. วิชาเอก สุขศึกษา
คู่สมรส
พิเดช คำแก้ว
ที่อยู่
77/96 หมู่ 2 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
โทร 08-4078-3365
มือถือ
E mail
anchalee_hs@hotmail.com
 

ลำดับที่
รางวัล/วุฒิบัตร/การศึกษาอบรม/วิทยากร/อื่น ๆ
สถานที่อบรม/ปฏิบัติงาน
วันที่
  ... ขออภัย ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล.....เลยครับท่าน...

รายชื่อครูทั้งหมด