นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
ตำแหน่งเลขที่
955
สถานะ ปฏิบัติงาน <<กดเพื่อดูข้อมูลย้าย
ชื่อ-สกุล
นายวิทยา เปี่ยมเต็ม
วันเดือนปีเกิด
17 มีนาคม 2513
บรรจุ/เริ่มปฏิบัติงาน
3 ตุลาคม 2537
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา
คู่สมรส
สมรส
ที่อยู่
บ้านสวนพฤกษา เดอะมาสเตอร์ (เขาดิน) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร 089-253-7365
มือถือ
080-012-1818
E mail
testtwo1@hotmail.com
 

ลำดับที่
รางวัล/วุฒิบัตร/การศึกษาอบรม/วิทยากร/อื่น ๆ
สถานที่อบรม/ปฏิบัติงาน
วันที่
  ... ขออภัย ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล.....เลยครับท่าน...

รายชื่อครูทั้งหมด