ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน

id
เลขตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
สถานะ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
เอก
มือถือ
email
-
54
955

นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
นายวิทยา เปี่ยมเต็ม

ปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษามหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
080-012-1818
testtwo1@hotmail.com