วันที่สอบ
ชื่อวิชา
จำนวนคน
21 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
66
20 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
100
10 กันยายน 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.4 ปี 2561
2
05 กันยายน 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561
1
05 กันยายน 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.4 ปี 2561
1
31 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
1
29 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
1
28 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2561
1
20 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
5
19 สิงหาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
2
19 สิงหาคม 2561
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
1
19 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
9
18 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
5
17 สิงหาคม 2561
หน่วยที่ 3 เรียนรู้ชีวิตสัตว์
1
17 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
3
16 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2561
1
11 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.4 ปี 2561
1
11 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
1
10 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.4 ปี 2561
1
02 สิงหาคม 2561
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
1
01 สิงหาคม 2561
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
219
28 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
1
28 กรกฏาคม 2561
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
1
24 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
24 กรกฏาคม 2561
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
4
24 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
24
24 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
23 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
23 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
170
23 กรกฏาคม 2561
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
4
22 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
1
20 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
2
19 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
1
16 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
2
15 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 4 รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ป.6
2
15 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
46
15 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 4 ความหลากหลายของพืช ป.5
16
14 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 4 ความหลากหลายของพืช ป.5
26
14 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
10
14 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 เรียนรู้ชีวิตสัตว์
3
13 กรกฏาคม 2561
อ่านจับใจความ
1
13 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 4 ความหลากหลายของพืช ป.5
3
13 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
3
12 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
12 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
10 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 เรียนรู้ชีวิตสัตว์
1
10 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
10 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7
09 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3
09 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6
แสดงข้อมูลการสอบที่ 1ถึง 50จากทั้งหมด 1277

 

| หน้าแรก