วันที่สอบ
ชื่อวิชา
จำนวนคน
17 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
6
17 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
36
07 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
2
06 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
39
06 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
6
05 มกราคม 2562
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
2
05 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
8
04 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
2
04 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
3
03 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
3
03 มกราคม 2562
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
1
03 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
44
02 มกราคม 2562
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
1
02 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
23
02 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
31
02 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
35
02 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
4
02 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1
17
02 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
50
31 ธันวาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
1
25 ธันวาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
1
25 ธันวาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
38
23 ธันวาคม 2561
ภาษาไทย O-net ปี 2558
1
23 ธันวาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
4
22 ธันวาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
1
21 ธันวาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
10
21 ธันวาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
62
19 พฤศจิกายน 2561
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
1
06 พฤศจิกายน 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
1
06 พฤศจิกายน 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3
06 พฤศจิกายน 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
1
06 พฤศจิกายน 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5
06 พฤศจิกายน 2561
หน่วยที่ 4 รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ป.6
29
06 พฤศจิกายน 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
2
06 พฤศจิกายน 2561
วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2558
2
31 ตุลาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.5 ปี 2561
3
10 ตุลาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.5 ปี 2561
1
03 ตุลาคม 2561
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
117
03 ตุลาคม 2561
โปรแกรม PowerPoint
153
02 ตุลาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.5 ปี 2561
1
01 ตุลาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
2
01 ตุลาคม 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
106
01 ตุลาคม 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
75
26 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
1
25 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
73
23 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
2
23 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
14
22 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
5
22 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
6
21 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
66
แสดงข้อมูลการสอบที่ 1ถึง 50จากทั้งหมด 1326

 

| หน้าแรก