วันที่สอบ
ชื่อวิชา
จำนวนคนสอบ
21 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
1
21 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
19
19 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
2
19 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1
1
19 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
53
19 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2559 ชุดที่ 1
1
19 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยที่ 5 แรงและความดัน
1
19 กุมภาพันธ์ 2561
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม word ป.4 เทอม 1
1
19 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
89
19 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
55
07 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
2
07 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
4
06 กุมภาพันธ์ 2561
0
06 กุมภาพันธ์ 2561
คอมพิวเตอร์ แฟลช
1
06 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2558
4
06 กุมภาพันธ์ 2561
ภาษาไทย O-net ปี 2558
1
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติสุนทรภู่่ (ดูวีดีโอ แล้วตอบคำถาม)
1
06 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบ O-net ปี 2552
1
06 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
58
06 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2558
2
06 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1
2
06 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
52
06 กุมภาพันธ์ 2561
ส่วนประกอบของดอกไม้ 1 (ดูวีดีโอ แล้วตอบคำถาม)
1
06 กุมภาพันธ์ 2561
การสืบพันธุ์ของไฮดรา
2
06 กุมภาพันธ์ 2561
วัฎจักรชีวิตผีเสื้อไหม
1
06 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
2
06 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
148
06 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
61
05 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
4
05 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติสุนทรภู่่ (ดูวีดีโอ แล้วตอบคำถาม)
2
05 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยที่ 5 แรงและความดัน
1
05 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี ป.5 ปี 2558
1
05 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
14
05 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
88
05 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
107
01 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2559 ชุดที่ 2
3
01 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยที่ 7 น้ำฟ้าและดวงดาว
1
01 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยที่ 4 นานาวัสดุ
1
01 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
1
01 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
47
01 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
90
31 มกราคม 2561
ตัวอย่างข้อสอบ pre O-net คณิตศาสตร์ ปี 2555
3
31 มกราคม 2561
วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2558
8
31 มกราคม 2561
ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2558
6
31 มกราคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
56
31 มกราคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
31
30 มกราคม 2561
ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2557
1
30 มกราคม 2561
ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2558
2
30 มกราคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
56
30 มกราคม 2561
วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2558
6
แสดงข้อมูลการสอบที่ 1ถึง 50จากทั้งหมด 1139

 

| หน้าแรก