วันที่สอบ
ชื่อวิชา
จำนวนคนสอบ
31 มีนาคม 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
8
20 มีนาคม 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
18
15 มีนาคม 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1
1
15 มีนาคม 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
2
15 มีนาคม 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
1
14 มีนาคม 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
3
14 มีนาคม 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
6
13 มีนาคม 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
54
11 มีนาคม 2560
ประวัติสุนทรภู่่ (ดูวีดีโอ แล้วตอบคำถาม)
1
10 มีนาคม 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
1
10 มีนาคม 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
73
09 มีนาคม 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
5
01 มีนาคม 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
1
01 มีนาคม 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
3
22 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
4
22 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วยที่ 2 สัตว์แพร่พันธุ์
1
20 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2559 ชุดที่ 2
1
19 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
1
18 กุมภาพันธ์ 2560
ตัวอย่างข้อสอบ pre O-net คณิตศาสตร์ ปี 2555
1
18 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2559 ชุดที่ 1
2
17 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
1
16 กุมภาพันธ์ 2560
คอมพิวเตอร์ แฟลช
1
16 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
1
02 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วยที่ 7 น้ำฟ้าและดวงดาว
2
19 มกราคม 2560
ตัวอย่าง O-net วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ปี 2557
4
18 มกราคม 2560
หน่วยที่ 6 เสียงกับการได้ยิน
1
10 มกราคม 2560
หน่วยที่ 7 น้ำฟ้าและดวงดาว
1
12 กุมภาพันธ์ 2559
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม word ป.4 เทอม 1
1
01 ตุลาคม 2558
ตัวอย่าง O-net วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ปี 2557
1
01 ตุลาคม 2558
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1
2
30 กันยายน 2558
pre O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2557
1
25 ก.พ. 58
วัฎจักรชีวิตผีเสื้อไหม
1
22 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1
1
22 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
10
21 ก.พ. 58
การสืบพันธุ์ของไฮดรา
1
21 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
3
21 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
4
21 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1
5
20 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
9
20 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
46
20 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
54
20 ก.พ. 58
การสร้างงานนำเสนอ ด้วยโปรแกรม PowerPoint
2
20 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1
10
19 ก.พ. 58
รู้จักอาเซียน
1
19 ก.พ. 58
ตัวอย่างข้อสอบ pre O net คณิตศาสตร์ ปี 2555
1
19 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1
15
9 ก.พ. 58
สัตว์
1
5 ก.พ. 58
คำที่มีตัวการันต์
1
30 ม.ค. 58
ตัวอย่าง O net วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ปี 2557
1
29 ม.ค. 58
รู้จักอาเซียน
1
แสดงข้อมูลการสอบที่ 1ถึง 50จากทั้งหมด 1012

 

| หน้าแรก