วันที่สอบ
ชื่อวิชา
จำนวนคนสอบ
31 มีนาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
1
05 มีนาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
2
05 มีนาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
38
02 มีนาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
10
02 มีนาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
141
01 มีนาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
4
28 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
17
28 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2559 ชุดที่ 2
1
28 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
219
28 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
14
26 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
3
26 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
27
26 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
7
26 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
40
25 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
1
24 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
5
23 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
1
23 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
4
23 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
135
22 กุมภาพันธ์ 2561
ส่วนประกอบของดอกไม้ 2 (ดูวีดีโอ แล้วตอบคำถาม)
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
ส่วนประกอบของดอกไม้ 1 (ดูวีดีโอ แล้วตอบคำถาม)
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
วัสดุและสมบัติของวัสดุ
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
แบบทดสอบภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
พืช
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี ป.5 ปี 2558
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
ส่วนประกอบของดอกไม้ 3 (ดูวีดีโอ แล้วตอบคำถาม)
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช
2
22 กุมภาพันธ์ 2561
การสืบพันธุ์ของปลากัด
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
การสืบพันธุ์ของปลาหางนกยูง
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
การสืบพันธุ์ของไฮดรา
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
วัฎจักรชีวิตผีเสื้อไหม
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
แรงและความดัน
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยที่ 1 พืชแพร่พันธุ์
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยที่ 2 สัตว์แพร่พันธุ์
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยที่ 3 มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยที่ 4 นานาวัสดุ
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยที่ 5 แรงและความดัน
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยที่ 6 เสียงกับการได้ยิน
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยที่ 7 น้ำฟ้าและดวงดาว
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านจับใจความ
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
2
22 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
8
22 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
235
21 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
1
21 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
31
19 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
2
19 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1
1
19 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
53
19 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2559 ชุดที่ 1
1
19 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยที่ 5 แรงและความดัน
1
แสดงข้อมูลการสอบที่ 1ถึง 50จากทั้งหมด 1182

 

| หน้าแรก