วันที่สอบ
ชื่อวิชา
จำนวนคน
11 มิถุนายน 2562
ข้อสอบกลางภาค1 ม.3 ปี61
1
03 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.5 ปี 2561
3
03 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561
8
28 มีนาคม 2562
ข้อสอบกลางภาค1 ม.3 ปี61
1
06 มีนาคม 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
1
01 มีนาคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
1
28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
1
28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
17
27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
7
27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
49
27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
11
26 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
5
26 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
1
26 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
9
25 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
6
25 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
25
24 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
1
24 กุมภาพันธ์ 2562
pre O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2557
5
24 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
1
23 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
1
23 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
1
22 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
5
13 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
8
12 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
1
12 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
12
08 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
8
08 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
1
01 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบ pre-o'net วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561
1
01 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.4 ปี 2561
1
30 มกราคม 2562
ข้อสอบ pre-o'net วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561
1
29 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
2
28 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
7
28 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
24
27 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
1
25 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
10
24 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
2
17 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
6
17 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
36
07 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
2
06 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
39
06 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
6
05 มกราคม 2562
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
2
05 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
8
04 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
2
04 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
3
03 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
3
03 มกราคม 2562
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
1
03 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
44
02 มกราคม 2562
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
1
02 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
23
แสดงข้อมูลการสอบที่ 1ถึง 50จากทั้งหมด 1362

 

| หน้าแรก