วันที่สอบ
ชื่อวิชา
จำนวนคน
20 มีนาคม 2566
วิทยาศาสตร์ ม.1
1
20 มีนาคม 2566
วิทยาศาสตร์ ม.2
1
20 มีนาคม 2566
ภาษาไทย
2
07 กรกฏาคม 2565
ภาษาไทย
1
14 พฤษภาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
1
12 พฤษภาคม 2565
นาฏศิลป์
1
05 พฤษภาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
2
25 เมษายน 2565
วิทยาการคำนวณป.6 ปื2564
1
19 เมษายน 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
8
18 เมษายน 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
2
08 เมษายน 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
2
05 เมษายน 2565
ภาษาอังกฤษ
1
05 เมษายน 2565
นาฏศิลป์
1
05 เมษายน 2565
สังคมศึกษา ม.2
1
05 เมษายน 2565
วิทยาศาสตร์ ม.2
1
31 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
21
31 มีนาคม 2565
สังคมศึกษา ม.2
1
31 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ ม.2
1
31 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
1
30 มีนาคม 2565
ภูมิศาสตร์
2
30 มีนาคม 2565
พระพุทธศาสนา
1
30 มีนาคม 2565
สังคมศึกษา 3
2
30 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
9
30 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
39
29 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
1
29 มีนาคม 2565
นาฏศิลป์
1
29 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ ม.2
1
29 มีนาคม 2565
ภาษาไทย
2
29 มีนาคม 2565
ภูมิศาสตร์
1
29 มีนาคม 2565
สังคมศึกษา 3
3
29 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
3
28 มีนาคม 2565
สังคมศึกษา 3
1
28 มีนาคม 2565
ข้อสอบกลางภาค1 ม.3 ปี61
1
28 มีนาคม 2565
ภูมิศาสตร์
1
28 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ ม.1
1
28 มีนาคม 2565
นาฏศิลป์
2
28 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
2
27 มีนาคม 2565
สังคมศึกษา 3
2
27 มีนาคม 2565
พระพุทธศาสนา
5
27 มีนาคม 2565
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ ม.1
1
27 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
4
27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
22
27 มีนาคม 2565
ภูมิศาสตร์
2
27 มีนาคม 2565
ภาษาไทย
3
27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
15
26 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ ม.1
3
26 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
6
26 มีนาคม 2565
พระพุทธศาสนา
1
26 มีนาคม 2565
ภูมิศาสตร์
1
แสดงข้อมูลการสอบที่ 1ถึง 50จากทั้งหมด 1660

 

| หน้าแรก