วันที่สอบ
ชื่อวิชา
จำนวนคน
06 พฤศจิกายน 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1
1
06 พฤศจิกายน 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3
06 พฤศจิกายน 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
1
06 พฤศจิกายน 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5
06 พฤศจิกายน 2561
หน่วยที่ 4 รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ป.6
29
06 พฤศจิกายน 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
2
06 พฤศจิกายน 2561
วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2558
2
31 ตุลาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.5 ปี 2561
3
10 ตุลาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.5 ปี 2561
1
03 ตุลาคม 2561
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
117
03 ตุลาคม 2561
โปรแกรม PowerPoint
153
02 ตุลาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.5 ปี 2561
1
01 ตุลาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
2
01 ตุลาคม 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
106
01 ตุลาคม 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
75
26 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
1
25 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
73
23 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
2
23 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
14
22 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
5
22 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
6
21 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
66
20 กันยายน 2561
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
100
10 กันยายน 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.4 ปี 2561
2
05 กันยายน 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561
1
05 กันยายน 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.4 ปี 2561
1
31 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
1
29 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
1
28 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2561
1
20 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
5
19 สิงหาคม 2561
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
2
19 สิงหาคม 2561
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
1
19 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
9
18 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
5
17 สิงหาคม 2561
หน่วยที่ 3 เรียนรู้ชีวิตสัตว์
1
17 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
3
16 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2561
1
11 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.4 ปี 2561
1
11 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
1
10 สิงหาคม 2561
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.4 ปี 2561
1
02 สิงหาคม 2561
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
1
01 สิงหาคม 2561
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
219
28 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
1
28 กรกฏาคม 2561
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
1
24 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
24 กรกฏาคม 2561
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
4
24 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
24
24 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
23 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
23 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
170
แสดงข้อมูลการสอบที่ 1ถึง 50จากทั้งหมด 1298

 

| หน้าแรก