วันที่สอบ
ชื่อวิชา
จำนวนคน
16 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
2
15 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 4 รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ป.6
2
15 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
46
15 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 4 ความหลากหลายของพืช ป.5
16
14 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 4 ความหลากหลายของพืช ป.5
26
14 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
10
14 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 เรียนรู้ชีวิตสัตว์
3
13 กรกฏาคม 2561
อ่านจับใจความ
1
13 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 4 ความหลากหลายของพืช ป.5
3
13 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
3
12 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
12 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
10 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 เรียนรู้ชีวิตสัตว์
1
10 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
10 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7
09 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3
09 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6
08 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 เรียนรู้ชีวิตสัตว์
11
08 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
53
08 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
32
07 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
45
07 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
35
07 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 เรียนรู้ชีวิตสัตว์
18
06 กรกฏาคม 2561
ระบบย่อยอาหาร
1
06 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 3 เรียนรู้ชีวิตสัตว์
6
06 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
06 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
03 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3
02 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ศึกษาชีวิตพืช ป.5
1
02 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3
01 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ศึกษาชีวิตพืช ป.5
22
01 กรกฏาคม 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
23
30 มิถุนายน 2561
โปรแกรม PowerPoint
1
30 มิถุนายน 2561
หน่วยที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ป.5
3
30 มิถุนายน 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
45
30 มิถุนายน 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2
30 มิถุนายน 2561
หน่วยที่ 2 ศึกษาชีวิตพืช ป.5
29
29 มิถุนายน 2561
ระบบย่อยอาหาร
1
29 มิถุนายน 2561
โปรแกรม PowerPoint
1
29 มิถุนายน 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2
29 มิถุนายน 2561
หน่วยที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ป.5
6
29 มิถุนายน 2561
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3
29 มิถุนายน 2561
หน่วยที่ 2 ศึกษาชีวิตพืช ป.5
69
28 มิถุนายน 2561
โปรแกรม PowerPoint
2
28 มิถุนายน 2561
หน่วยที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ป.5
138
27 มิถุนายน 2561
โปรแกรม PowerPoint
6
27 มิถุนายน 2561
ระบบย่อยอาหาร
4
27 มิถุนายน 2561
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2
26 มิถุนายน 2561
หน่วยที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ป.5
2
26 มิถุนายน 2561
โปรแกรม PowerPoint
24
แสดงข้อมูลการสอบที่ 1ถึง 50จากทั้งหมด 1244

 

| หน้าแรก