จุดประสงค์ของคลังข้อสอบโรงเรียน
1.
เพื่อรวบรวมข้อสอบไว้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมา
2.
ครู นักเรียน และผู้อื่น ๆ ที่สนใจ สามารถเพิ่มข้อสอบที่น่าสนใจได้
3.
เพื่อให้นักเรียน สร้างข้อทดสอบ เอง ดังคำที่ว่า ทำเอง ใช้เอง สอบเอง
4.
นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆที่สนใจคิดว่ามีประโยชน์ สามารถใช้ทดสอบความรู้ของตนเองได้

ข้อสอบในระบบทั้งหมด 2570 ข้อ

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลจากหัวข้อการทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ กันเถอะ
....ตอบไม่ได้รางวัล ก็ทำหลาย ๆ รอบนะครับ..
ID
ชื่อ-สกุล
วันที่สอบ
วิชา
คะแนน/เต็ม
ร้อยละ
19222
เด็กหญิง สุจิตรา ปลื้มใจ(7252) 16 กรกฏาคม 2561 หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
10/10
100
19221
เด็กหญิง สุจิตรา ปลื้มใจ(7252) 16 กรกฏาคม 2561 หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
10/10
100
19218
เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร(7226) 15 กรกฏาคม 2561 หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
10/10
100
19217
เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร(7226) 15 กรกฏาคม 2561 หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
5/5
100
19216
เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร(7226) 15 กรกฏาคม 2561 หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
10/10
100
19215
เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร(7226) 15 กรกฏาคม 2561 หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
10/10
100
19209
เด็กหญิงฐิตินันท์ กุลากูล(7227) 15 กรกฏาคม 2561 หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
10/10
100
19208
เด็กหญิงฐิตินันท์ กุลากูล(7227) 15 กรกฏาคม 2561 หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
4/5
80
19207
เด็กหญิงฐิตินันท์ กุลากูล(7227) 15 กรกฏาคม 2561 หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
9/10
90
19202
อัจจิมา เกษร(7235) 15 กรกฏาคม 2561 หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
10/10
100

ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 2748 รางวัล

สอบเก็บคะแนน

ข้อสอบแนะนำพร้อมสอบ
ที่
รหัส
กลุ่มประสบการณ์
เรื่อง
ชั้น
ครูออกข้อสอบ
1. 
128
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 4 ความหลากหลายของพืช ป.5
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2. 
127
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 4 รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ป.6
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
3. 
126
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
4. 
125
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3 เรียนรู้ชีวิตสัตว์
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5. 
124
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 ศึกษาชีวิตพืช ป.5
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
6. 
123
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ป.5
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7. 
122
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
8. 
121
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
9. 
120
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม PowerPoint
ป.5
สุธีรัตน์ ยอดรัก
10. 
119
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2558
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

ทำแบบทดสอบ กันเถอะ


ไอพีของคุณ 54.198.111.185

แก้ไขข้อมูลนักเรียน

 

| หน้าแรก