จุดประสงค์ของคลังข้อสอบโรงเรียน
1.
เพื่อรวบรวมข้อสอบไว้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมา
2.
ครู นักเรียน และผู้อื่น ๆ ที่สนใจ สามารถเพิ่มข้อสอบที่น่าสนใจได้
3.
เพื่อให้นักเรียน สร้างข้อทดสอบ เอง ดังคำที่ว่า ทำเอง ใช้เอง สอบเอง
4.
นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆที่สนใจคิดว่ามีประโยชน์ สามารถใช้ทดสอบความรู้ของตนเองได้

ข้อสอบในระบบทั้งหมด 4052 ข้อ

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลจากหัวข้อการทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ กันเถอะ
....ตอบไม่ได้รางวัล ก็ทำหลาย ๆ รอบนะครับ..
ID
ชื่อ-สกุล
วันที่สอบ
วิชา
คะแนน/เต็ม
ร้อยละ
ยังไม่มีคนได้รับรางวัลเลยครับ/หรือไม่ก็รับรางวัลไปหมดแล้วครับ...

ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 0 รางวัล

สอบเก็บคะแนน

ข้อสอบแนะนำพร้อมสอบ
ที่
รหัส
กลุ่มประสบการณ์
เรื่อง
ชั้น
ครูออกข้อสอบ
1. 
192
วิทยาการคำนวณ ออกแบบเทคโนโลยี ข้อสอบปลายภาควิทยาการคำนวณ1 ชุุดที่1
ม.1
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2. 
191
วิทยาการคำนวณ ออกแบบเทคโนโลยี ข้อสอบปลายภาควิทยาการคำนวณ 2
ม.2
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
3. 
190
วิทยาการคำนวณ ออกแบบเทคโนโลยี แนวคิดเชิงนามธรรม ม.1
ม.1
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
4. 
189
ภาษาไทย ภาษาไทย
ม.1
กาญจนาพร เสียงกลม
5. 
188
ศิลปศึกษา นาฏศิลป์
ม.2
กาญจนาพร เสียงกลม
6. 
187
ศิลปศึกษา นาฏศิลป์
ม.1
กาญจนาพร เสียงกลม
7. 
186
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1
ม.1
ธนวุฒิ กาตีวงศ์
8. 
185
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา
ม.
ครูชไมพร ศิริวรรณ
9. 
184
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์
ม.3
ครูชไมพร ศิริวรรณ
10. 
183
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3
ม.3
นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ

ทำแบบทดสอบ กันเถอะ


ไอพีของคุณ 3.235.182.206

แก้ไขข้อมูลนักเรียน

 

| หน้าแรก