ข้อมูลการใช้โปรแกรมฝึกใช้เมาส์
 
คลิกซ้าย ความยากระดับ 3
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
เทพพิทักษ์ พังไกล   ม.1/2
บ้านเขาหินซ้อน
98
2.
ภัทรพล   ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
98
3.
สุตภาวี กรัตพงษ์   ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
95
4.
ชมพูนุช   ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
94
5.
ด.ญ. อัจจิมา เกษร   ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
94
6.
นพรัตน์ เข็มจรูญ   ม1/1
บ้านเขาหินซ้อน
93
7.
ธีระชัย ประทาน   4/2-7
บ้านเขาหินซ้อน
92
8.
นันทิมา   ม.1/1
เขาหินซ้อน
92
9.
กรรณิการ์   ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
91
10.
ณัฐธิดา มีคำ   ป.4-1-19
บ้านเขาหินซ้อน
91

 

คลิกขวา ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
113
2.
พีรภาส ขำจันทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
106
3.
หยาดทิพยื สมเพชร ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
106
4.
ณวิญา ป6/1
เขาหินซ้อน
99
5.
ชาวี ป5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
6.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
7.
อภิญญา ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน
97
8.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
96
9.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
95
10.
ฐิติกร ป4/2
บ้านเขาหินซ้อน
91

 

คลิกกลาง ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
103
2.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
99
3.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
98
4.
ด.ช.จิรวัฒน์ วงศ์จ้อย ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
96
5.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
95
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
94
7.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
94
8.
ชมพูนุช ป5/2
บ้านเขาหิซ้อน
94
9.
ทดสอบ ....
บ้านเขาหินซ้อน
90
10.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
90

 

ลากวาง ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
105
2.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
105
3.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
95
4.
ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
95
5.
ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
94
6.
เกียรติภุูุูุูุูุมิ โตอวยพร 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
93
7.
ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
91
8.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
88
9.
นายกฤษบดินทร์ เพ็งภู่ ม.4
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
86
10.
วรโชติ ม.1/1*****
บ้านเขาหินซ้อน
83

 

ดับเบิล คลิก ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
85
2.
เฮียง เจีย ป.4/2
เขาหินซ้อน
71
3.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
67
4.
สุรชัย ป.4/2
เขาหินซ้อน
63
5.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
7.
เปรม ป 1
Code Sanook
60
8.
กุลยา กาแก้ว ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
58
9.
ธนชาติ ป.4/2
บ้านเขาหินซ้อน
57
10.
สุกฤษฏิ์ ปนแกว 4/2
คิง
53

 

 

 

 

20 อันดับคะแนนสูงสุด
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
530
ดัสกร คำมี
5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
114
2018-08-29 12:39:29
559
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
113
2018-08-29 12:52:28
724
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
111
2018-08-29 14:46:41
1385
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
110
2018-09-05 13:08:43
1665
สุประวีณ์
ป.4/2-22
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
107
2018-10-03 12:04:18
648
พีรภาส ขำจันทร์
6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 13:57:30
736
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 14:53:04
1368
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:45:49
1371
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:48:49
725
สุภัสสร นารี
ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:47:10
737
นัครรินทร์
6/2
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:53:54
560
วีรพัฒน์
5\2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
104
2018-08-29 12:53:17
573
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกกลาง
3
103
2018-08-29 12:57:29
1369
โชติกา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
103
2018-09-05 12:46:17
1380
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
4
103
2018-09-05 12:58:03
1452
สัณห์ฤทัย
ป.4/1-17
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
103
2018-10-03 09:03:33
1377
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
102
2018-09-05 12:54:19
733
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
101
2018-08-29 14:50:32
397
ทดสอบ
.....
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
3
100
2018-08-29 10:54:03
679
กันติมา วงค์หิรัญ
ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
100
2018-08-29 14:09:34
บันทึกสถิติผู้เล่นเกมนี้
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
7766
1
3
2
ลากวาง
1
21
2021-11-29 14:22:51
7765
1
3
2
ลากวาง
2
20
2021-11-29 14:21:44
7764
1
3
2
ลากวาง
2
5
2021-11-29 14:21:24
7763
1
3
2
ลากวาง
1
29
2021-11-29 14:20:42
7762
1
3
2
ลากวาง
1
29
2021-11-29 14:20:04
7761
1
3
2
ลากวาง
1
44
2021-11-29 14:18:51
7760
1
3
2
ลากวาง
2
1
2021-11-29 14:18:29
7759
1
3
2
ลากวาง
2
12
2021-11-29 14:18:07
7758
1
3
2
ลากวาง
1
11
2021-11-29 14:16:44
7757
1
3
2
ลากวาง
1
44
2021-11-29 14:16:19
7756
1
3
2
ลากวาง
1
27
2021-11-29 14:16:19
7755
1
3
2
ลากวาง
1
10
2021-11-29 14:16:11
7754
1
3
2
ลากวาง
1
45
2021-11-29 14:15:55
7753
1
3
2
ลากวาง
1
19
2021-11-29 14:14:35
7752
1
3
2
ลากวาง
1
4
2021-11-29 14:14:07
7751
1
3
2
ลากวาง
1
34
2021-11-29 14:13:47
7750
1
3
2
ลากวาง
1
18
2021-11-29 14:13:46
7749
1
3
2
ลากวาง
1
12
2021-11-29 14:13:44
7748
1
3
2
ลากวาง
1
3
2021-11-29 14:12:26
7747
1
3
2
ลากวาง
1
4
2021-11-29 14:11:56
7746
1
3
2
ลากวาง
1
32
2021-11-29 14:11:39
7745
1
3
2
ลากวาง
1
27
2021-11-29 14:11:38
7744
1
3
2
ลากวาง
1
27
2021-11-29 14:11:15
7743
1
3
2
ลากวาง
1
0
2021-11-29 14:10:18
7742
1
3
2
ลากวาง
1
18
2021-11-29 14:09:29
7741
1
3
2
ลากวาง
1
37
2021-11-29 14:09:27
7740
1
3
2
ลากวาง
1
1
2021-11-29 14:09:24
7739
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
0
2021-11-29 14:05:46
7738
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
11
2021-11-29 14:05:19
7737
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
0
2021-11-29 14:05:17
7736
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
1
2021-11-29 14:04:44
7735
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
22
2021-11-29 14:04:22
7734
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
20
2021-11-29 14:03:35
7733
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
27
2021-11-29 14:02:26
7732
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
24
2021-11-29 14:02:16
7731
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
4
2021-11-29 14:02:15
7730
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
32
2021-11-29 14:02:12
7729
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
12
2021-11-29 14:01:23
7728
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
3
2021-11-29 14:00:03
7727
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
11
2021-11-29 14:00:02
7726
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
26
2021-11-29 13:59:59
7725
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
0
2021-11-29 13:59:50
7724
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
5
2021-11-29 13:57:52
7723
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
3
2021-11-29 13:57:50
7722
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
4
2021-11-29 13:57:43
7721
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
19
2021-11-29 13:57:42
7720
1
3
2
ดับเบิล คลิก
1
14
2021-11-29 13:57:28
7719
เก้า
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกกลาง
1
0
2021-11-26 13:35:32
7718
แอล
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
3
2021-11-26 13:33:33
7717
55
55
55
คลิกซ้าย
1
36
2021-11-26 13:33:15
7716
ออกัส
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
9
2021-11-26 13:32:57
7715
เชน
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
34
2021-11-26 13:32:54
7714
เก้า
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
4
2021-11-26 13:32:50
7713
เปรม
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
23
2021-11-26 13:32:25
7712
กิ๊ก
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
27
2021-11-26 13:32:23
7711
มะปราง
ป.1
บ่านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
3
2021-11-26 13:32:21
7710
ซันเดียร์
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
38
2021-11-26 13:32:19
7709
นาย
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
1
2021-11-26 13:31:14
7708
แอล
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
14
2021-11-26 13:30:55
7707
ออกัส
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
12
2021-11-26 13:30:49
7706
เชน
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
42
2021-11-26 13:30:48
7705
55
55
55
คลิกกลาง
1
0
2021-11-26 13:30:29
7704
เปรม
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
14
2021-11-26 13:30:17
7703
มะปราง
ป.1
บ่านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
6
2021-11-26 13:30:15
7702
กิ๊ก
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
26
2021-11-26 13:29:58
7701
ซันเดียร์
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
10
2021-11-26 13:29:53
7700
เก้า
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
2
2021-11-26 13:29:51
7699
นาย
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
0
2021-11-26 13:28:59
7698
แอล
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
0
2021-11-26 13:28:48
7697
ออกัส
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
4
2021-11-26 13:28:37
7696
55
55
55
คลิกซ้าย
1
19
2021-11-26 13:28:18
7695
มะปราง
ป.1
บ่านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
1
2021-11-26 13:28:06
7694
เชน
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
28
2021-11-26 13:28:02
7693
เปรม
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
13
2021-11-26 13:28:01
7692
ซันเดียร์
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
40
2021-11-26 13:27:36
7691
กิ๊ก
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
18
2021-11-26 13:27:34
7690
เก้า
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
0
2021-11-26 13:26:56
7689
นาย
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
2
2021-11-26 13:26:44
7688
แอล
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
7
2021-11-26 13:26:43
7687
ออกัส
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
5
2021-11-26 13:26:24
7686
เชน
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
25
2021-11-26 13:25:57
7685
เปรม
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
25
2021-11-26 13:25:50
7684
มะปราง
ป.1
บ่านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
4
2021-11-26 13:25:42
7683
กิ๊ก
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
21
2021-11-26 13:25:14
7682
ซันเดียร์
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
21
2021-11-26 13:25:13
7681
แอล
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
2
2021-11-26 13:24:31
7680
ภผ
ป.1
บนย
คลิกซ้าย
1
0
2021-11-26 13:24:23
7679
นาย
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
0
2021-11-26 13:24:23
7678
ออกัส
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
7
2021-11-26 13:24:05
7677
เก้า
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
1
2021-11-26 13:23:57
7676
เชน
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
8
2021-11-26 13:23:50
7675
เปรม
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
11
2021-11-26 13:23:38
7674
มะปราง
ป.1
บ่านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
0
2021-11-26 13:23:32
7673
กิ๊ก
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
17
2021-11-26 13:23:00
7672
ซันเดียร์
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
27
2021-11-26 13:22:50
7671
แอล
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
9
2021-11-26 13:22:23
7670
นาย
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
5
2021-11-26 13:22:03
7669
เชน
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
21
2021-11-26 13:21:36
7668
เปรม
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
31
2021-11-26 13:21:30
7667
ออกัส
ป.1
บ้านหนองยาง
คลิกซ้าย
1
1
2021-11-26 13:21:29

 
แสดงข้อมูลที่ 1ถึง 100จากทั้งหมด 7755ข้อมูล