คำใบ้ชือ เรียกฉันทลักษณ์
เฉลย :กาพย์ยานี

 

แสดงคำที่ 66 ถึง 66 จากทั้งหมด 67 คำ