คำใบ้แปล ว่า เรื่อย ๆ เท่า ๆ กัน
เฉลย :สม่ำเสมอ

กลับหน้าหลัก