ค้นประกาศ/รางวัลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
เลือกข้อมูลที่ต้องการค้น
ใส่คำค้น
 

วิธีการตั้งค่า เพื่ิอพิมพ์วุฒิบัตร

ที่
เลขทะเบียน
ปีการศึกษา
ชื่อ-สกุล
รางวัล/กิจกรรมประกวด
ชื่องาน
วันจัดกิจกรรม
 
1.
1
2561
เด็กชายวีรวัฒน์ กองแก้ว เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 18 - 22 กันยายน 2560
2.
2
2561
เด็กชายนพรัตน์ เข็มจรูญ เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 18 - 22 กันยายน 2560
3.
3
2561
เด็กชายรักสกุล ด้วงบุ้ง เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 18 - 22 กันยายน 2560
4.
4
2561
เด็กชายสุตภาวี กรัตพงษ์ เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 18 - 22 กันยายน 2560
5.
5
2561
เด็กชายวรโชติ ผะการัตน์ เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 18 - 22 กันยายน 2560
6.
6
2561
เด็กชายอนุชา อ่อนดี เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 18 - 22 กันยายน 2560
7.
7
2561
เด็กชายนราวิชญ์ คนการ เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 18 - 22 กันยายน 2560
8.
8
2561
เด็กชายภูวดล สมตน เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 18 - 22 กันยายน 2560
9.
9
2561
เด็กชายศุทธวีร์ ดุลยสิทธิ์ เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 18 - 22 กันยายน 2560
10.
10
2561
เด็กชายชาคริต จันทร์ทรัพย์ เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 18 - 22 กันยายน 2560
11.
11
2561
เด็กชายณัฐนันท์ นวลแก้ว เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 18 - 22 กันยายน 2560
12.
12
2561
เด็กชายอานันทศักดิ์ ใจทัศน์ เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 18 - 22 กันยายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 01784