จัดทำโดย

โดย

1. นายธวัชชัย    ทา   มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เด็กหญิงธนภร บุญใหญ่   มัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เด็กชายธนากรณ์ เอี่ยมจรูญ มัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่ปรึกษา นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

 

 


โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปึการศึกษา 2558
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย