สมาชิกทั้งหมด 37 คน
บ้นทึกพรรณไม้ทั้งหมด 43  ชนิด จำนวน 184 ต้น
เล่มที่
ชื่อท้องถิ่น
ผู้ศึกษา
รหัส
สถานที่พบ
ป้าย
แสดงรายละเอียด
244
นภัสสร ทรงแบ่ง
14กันยายน2560
7-24120-001-115/1
243
นภัสสร ทรงแบ่ง
14กันยายน2560
7-24120-001-131/7
242
ภาณุพงค์ คำวิชัย
14กันยายน2560
7-24120-001-57/6
241
อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
14กันยายน2560
7-24120-001-155/4
240
อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
14กันยายน2560
7-24120-001-120/1
แสดงข้อมูลพรรณไม้ที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 184

 

 

 

 


โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปึการศึกษา 2558
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย