การบันทึกข้อมูลพรรณไม้


การเตรียมการก่อนบันทึก
1. ถ่ายภาพพรรณไม้ต้นที่ศึกษา 15 ภาพ อย่างน้อยสุด 3 ภาพ ได้แก่ ภาพหลักของต้นไม้ที่จะบันทึก ภาพที่ดีที่สุด และภาพส่วนต่าง ๆของพรรณไม้ ได้แก่ ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด และอื่น ๆ เช่น ราก (ถ้าใช้มือถือสมาร์ทโฟน หรือ แทบเลต ไม่ต้องก็ได้ครับ)
2. หาพิกัดดาวเทียมของ ต้นไม้ นั้น ๆด้วยมือถือ โดยโหลดโปรแกรม ที่สามารถ ระบุพิกัดดาวเทียมได้ หาตำแหน่ง ละติจูด และ ลองติจูด อาจใช้โปรแกรม โดยโหลดและติดตั้งจากที่ ที่นี่ก็ได้ครับ https://play.google.com/store/apps/details?id=gps.coordinates.share.sms.email


การบันทึกข้อมูลพรรณไม้เบื้องต้น

1. ล็อกอินเข้าโปรแกรม

2. เลือก เพิ่มพรรณไม้ใหม่ ดังภาพ

3. กรอกข้อมูลต้นไม้ที่จะศึกษา เบื้องต้น จากข้อมูลที่เตรียมไว้
4. เพิ่มข้อมูลภาพประกอบต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ (เพิ่มทีหลังก็ได้ครับ)


การดูข้อมูลต้นไม้ ผ่านมือถือ

ให้โปรแกรมสแกนคิวอาร์โค้ด สแกนข้อมูลที่ป้ายพรรณไม้ของต้นไม้ แนะนำโปรแกรมโหลดติดตั้งได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=th
จะเห็นข้อมูลและพิกัดของต้นไม้นั้น และสามารถกดดูเพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยครับ...


การหาตำแหน่งต้นไม้

ท่านสามารถหาตำแหน่งต้นไม้ ได้โดยใช้พิกัดจากป้ายคิวอาร์โค้ด โดยใช้โปรแกรมนำทางทั่วไป หรือกูเกินแมพ https://maps.google.co.th/ ก็ได้ครับ การดูพิกัดสามารถบอกได้ด้วย ว่าป้ายนั้น เป็นป้ายประจำต้นของจริงหรือของปลอมด้วยครับ...

 

 


โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปึการศึกษา 2558
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย