นายภาณุพงศ์  คงคารัตน์
ตำแหน่งเลขที่
2579
สถานะ เลิกปฏิบัติการสอน <<กดเพื่อดูข้อมูลย้าย
ชื่อ-สกุล
นายภาณุพงศ์ คงคารัตน์
วันเดือนปีเกิด
14 ตุลาคม 2503
บรรจุ/เริ่มปฏิบัติงาน
1 พฤษภาคม 2522
ตำแหน่ง
ครู
วุฒิการศึกษา
ค.บ. วิชาเอก สังคมศึกษา
คู่สมรส
ที่อยู่
108/319 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
โทร 08-6821-5538
มือถือ
E mail
krunu_hs@hotmail.com
 

ลำดับที่
รางวัล/วุฒิบัตร/การศึกษาอบรม/วิทยากร/อื่น ๆ
สถานที่อบรม/ปฏิบัติงาน
วันที่
  ... ขออภัย ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล.....เลยครับท่าน...

รายชื่อครูทั้งหมด