ต้นไม้ทั้งหมด 88  ต้น
ผู้บันทึกภาพพรรณไม้
Chidchanok Phusachat
4
ต้น
krunun
2
ต้น
Sudarat wichayarot
2
ต้น
ธนวุฒิ กาตีวงศ์
24
ต้น
ธนัชชา นาแพง
1
ต้น
นางทัศนี ไชยฤทธิ์
1
ต้น
นางสมใจ สุวรรณกูล
1
ต้น
นายสุธีรัตน์ ยอดรัก
13
ต้น
บัวหลวง บุตรทอง
1
ต้น
ปทิดา เทียมเมฆ
1
ต้น
พรพิมล โชติโก
1
ต้น
ภาณุพงค์ คำวิชัย
2
ต้น
วารุณีหัสเสนะ
1
ต้น
สิรกมล ศรีมุณี
2
ต้น
อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
31
ต้น
เกษร
1
ต้น

ต้นไม้ตามอาคารเรียน
เลือก
 


ค้นหาข้อมูล
ใส่คำค้น
 

88. ชื่อ :  เกษร     จำนวนภาพถ่าย 1 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  ห้องเรียน
วันที่บันทึก :  4 มีนาคม 2562      ผู้บันทึก :   เกษร

70. ชื่อ :  กระถิน     จำนวนภาพถ่าย 3 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  หลังรถจอดรถ ข้างอาคารเรียน 5
วันที่บันทึก :  31 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :   อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

65. ชื่อ :  บันไดลิง     จำนวนภาพถ่าย 5 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้เลื้อย
สถานที่พบ :  หน้าหอประชุม หลังอาคารเรียน 5
วันที่บันทึก :  29 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :   อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

64. ชื่อ :  สนหอม     จำนวนภาพถ่าย 4 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  เสาธงหน้าอาคารเรียน2
วันที่บันทึก :  26 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :   ธนวุฒิ กาตีวงศ์

38. ชื่อ :  ลีลาวดี     จำนวนภาพถ่าย 4 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  หน้าอาคารเรียน5
วันที่บันทึก :  23 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :   ธนวุฒิ กาตีวงศ์