2. ชื่อ : หมากเขียว     จำนวนภาพถ่าย 1 ภาพ
ลักษณะ :  ปาล์ม
สถานที่พบ :  หน้าห้องสภานักเรียน
วันที่บันทึก : 20 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :  Chidchanok Phusachat
แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 88 ข้อมูล
7. ชื่อ : โมกด่าง     จำนวนภาพถ่าย 1 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  หน้าอาคาร 5
วันที่บันทึก : 20 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :  Chidchanok Phusachat
แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 88 ข้อมูล
10. ชื่อ : ข่อย     จำนวนภาพถ่าย 5 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  หน้าอาคารเรียน 5
วันที่บันทึก : 20 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :  อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 88 ข้อมูล
11. ชื่อ : ลีลาวดีหรือลั่นทม     จำนวนภาพถ่าย 3 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  หน้าอาคาร5
วันที่บันทึก : 20 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :  Chidchanok Phusachat
แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 88 ข้อมูล
14. ชื่อ : ชะอม     จำนวนภาพถ่าย 2 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  หน้าอาคารเรียน 5
วันที่บันทึก : 20 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :  นายสุธีรัตน์ ยอดรัก
แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 88 ข้อมูล