แบบทดสอบวิชา คอมพิวเตอร์
เรื่อง โปรแกรม PowerPoint ชั้น ป.5

กรุณากรอกเลขประจำตัวนักเรียน

รหัสข้อสอบ
รหัสนักเรียน
 
รหัสนักเรียนตัวอย่าง คือ 1111

ผลการสอบทั้งหมด

 

| หน้าแรก