ข้อมูลเบื้องต้นโปรแกรม
ครู
6
คน
แผนการสอนทั้งหมด
10
แผน
วิชาเปิดเรียนออนไลน์
4
เรื่อง

ค้นหากำหนดการสอน
ปี
เดือน
เลือกครู
ค้นข้อมูลแผนการสอน
ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
 

แผนการสอนรออนุมัติ
idplan
ปีการศึกษา
วิชา
ชั้น
ชื่อแผนการสอน
ผู้สอน
วันบันทึก
9
2561
คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ฮาร์ดแวร์ สุธีรัตน์ ยอดรัก 1 มิถุนายน 2561
11
2564
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย 6 พฤษภาคม 2564

หน้าแรก

โปรแกรมโดย
อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
http://www.hinsorn.ac.th