ยินดีต้อนรับทุกท่าน
หน้าหลัก


เงินออม
ทั้งหมด 6211 บาท

สมาชิก
ทั้งหมด 400 คน

ตรวจสอบยอด
รหัสสมาชิก
 

ยอดเงินออม
วันนี้ 02 / 12 / 2564

รวมฝาก
0
บาท
รวมถอน
0
บาท
ยอดสุทธิ
0
บาท
     

 

ประกาศ


วันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2559
ขอให้สมาชิกทุกคนมาตรวจสอบยอดเงิน
และรับของขวัญปีใหม่เล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยครับ..

หินซ้อนมินิแบงก์ ปิดทำการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1
ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559
จะเปิดดำเนินการรับฝากถอน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
สมาชิกที่ฝากเงินไว้ โปรดวางใจเงินไม่หายแน่นอน...

หินซ้อนมินิแบงก์จะทำเปิดดำเนินการในวันที่ 19 กันยายน 2559
ใครมาฝากเงินตั้งแต่วันนี้จะได้รับของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆของมีจำนวนจำกัด


เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.40 น. - 12.30 น.

10 สุดยอดนักออม ประจำธนาคาร
รหัสสมาชิก
ชื่อ-สกุล
ชั้น
จำนวนครั้งที่ฝาก
7532
เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีดา
ป.3/2
183
7261
เด็กหญิงบัณฑิตา คูณทวี
ป.4/2
148
7428
ชมพูนุช บัวคม
ป.4/2
145
7258
เด็กหญิงฐิติมา เกตุมณี
ป.4/2
140
7208
เด็กชายนันทิวัฒน์ ดอนมอญ
ป.4/2
128
7430
อารดา รักซ้อ
ป.4/2
117
7226
เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร
ป.4/1
99
7235
เด็กหญิงอัจจิมา เกษร
ป.4/1
93
7752
เด็กชายนุกุล ภู่ระหงษ์
ป.5/2
92
7402
เด็กหญิงอาทิตยา ตะเภาพงษ์
ป.5/2
88

เข้าสู่ระบบจัดการ
ความพึงพอใจธนาคาร
8822  คน
75  คน
19  คน
2  คน
23  คน
250  คน

แกลลอรี่ภาพกิจกรรม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบสมัครสมาชิก
แผ่นพับแนะนำโปรแกรม
แบบฝาก/ถอนเงิน
แบบเปิดบัญชี
สมุดคู่ฝาก
 
 
 

จัดทำโดย จิมมี่ ลายเทื่อน
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย