หน้าที่หลัก

bullet_24.gif นักเรียนที่สอน
bullet_24.gif ห้องเรียนวิทย์
bullet_24.gif ห้องเรียนคอม
bullet_24.gif ผลการเรียน
 
 
 

ผลงานวิชาการ

bullet_25.gif ปี2549
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนที่สอน ปี 2549

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

นักเรียนที่สอนปี 2550

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
 
 
 

 

 

 

จัดทำโดย อ.ณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย