หน้าที่หลัก

bullet_24.gif นักเรียนที่สอน
bullet_24.gif ห้องเรียนวิทย์
bullet_24.gif ห้องเรียนคอม
bullet_24.gif ผลการเรียน

ผลงานวิชาการ

bullet_25.gif ปี2549
 
 
 
 
 
 
 

 

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษานี้ มี งาน ทั้งหมด  7 ชิ้น แบ่งเป็น

ภาคเรียนที่ 1      จำนวน  5  ชิ้น   ได้แก่

1

เซฟภาพ จากอินเตอร์เน็ต

โหลดใบงาน

2

ทำรายงานจากอินเตอร์เน็ตตามตัวอย่าง

โหลดใบงาน
โหลดเว็บที่ทำงาน

3

ทำรายงานจากอินเตอร์เน็ตตามเรื่องที่สนใจ

 

4

ทำหนังสือพับครึ่ง

โหลดใบงาน

5

ทำแผ่นพับ 3 พับ

โหลดใบงาน

และภาคเรียนที่  2 จำนวน  2 ชิ้น  ได้แก่

1

เขียนเว็บด้วยภาษา HTML ตามตัวอย่าง

โหลดใบงาน
โหลดไฟล์ประกอบงาน

2

เขียนเว็บด้วยโปรแกรม NAMO จำนวน 5 หน้า

โหลดใบงาน

นักเรียนที่จะผ่านวิชา นี้ได้ ต้อง ส่งงานให้ ครบทุกชิ้นถึงจะถือว่าผ่านวิชานี้ ได้วิธีเดียวเท่านั้น

 

 

 

จัดทำโดย อ.ณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย