หน้าที่หลัก

bullet_24.gif นักเรียนที่สอน
bullet_24.gif ห้องเรียนวิทย์
bullet_24.gif ห้องเรียนคอม
bullet_24.gif ผลการเรียน
 
 
 

ผลงานวิชาการ

bullet_25.gif ปี2549
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเีรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ+คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2549

 

 

 

จัดทำโดย อ.ณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย