จุดประสงค์ของคลังข้อสอบโรงเรียน
1.
เพื่อรวบรวมข้อสอบไว้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมา
2.
ครู นักเรียน และผู้อื่น ๆ ที่สนใจ สามารถเพิ่มข้อสอบที่น่าสนใจได้
3.
เพื่อให้นักเรียน สร้างข้อทดสอบ เอง ดังคำที่ว่า ทำเอง ใช้เอง สอบเอง
4.
นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆที่สนใจคิดว่ามีประโยชน์ สามารถใช้ทดสอบความรู้ของตนเองได้

ข้อสอบในระบบทั้งหมด 2471 ข้อ

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลจากหัวข้อการทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ กันเถอะ
....ตอบไม่ได้รางวัล ก็ทำหลาย ๆ รอบนะครับ..
ID
ชื่อ-สกุล
วันที่สอบ
วิชา
คะแนน/เต็ม
ร้อยละ
13943
เด็กหญิงอรวรรณ อุทิศ(6843) 31 มีนาคม 2560 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
4/5
80
13942
เด็กหญิงอรวรรณ อุทิศ(6843) 31 มีนาคม 2560 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
4/5
80
13941
เด็กหญิงอรวรรณ อุทิศ(6843) 31 มีนาคม 2560 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
4/5
80
13940
เด็กหญิงอรวรรณ อุทิศ(6843) 31 มีนาคม 2560 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
4/5
80
13939
เด็กหญิงอรวรรณ อุทิศ(6843) 31 มีนาคม 2560 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
4/5
80
13938
เด็กหญิงอรวรรณ อุทิศ(6843) 31 มีนาคม 2560 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
4/5
80
13917
เด็กชายอานุภาพ ชัยทิพย์(6835) 15 มีนาคม 2560 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1
28/30
93
13915
เด็กหญิงศิริรัตน์ กรัตพงษ์(6849) 15 มีนาคม 2560 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
55/60
91
13914
เด็กชายอานุภาพ ชัยทิพย์(6835) 15 มีนาคม 2560 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
69/70
98
13913
เด็กชายอานุภาพ ชัยทิพย์(6835) 14 มีนาคม 2560 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
66/70
94

ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 2137 รางวัล

ข้อสอบแนะนำพร้อมสอบ
ที่
กลุ่มประสบการณ์
เรื่อง
ชั้น
ครูออกข้อสอบ
1. 
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2559 ชุดที่ 2
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2. 
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2559 ชุดที่ 1
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
3. 
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ O-net ปี 2558
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
4. 
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ O-net ปี 2558
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5. 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษา O-net ปี 2558
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
6. 
ภาษาไทย ภาษาไทย O-net ปี 2558
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7. 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2558
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
8. 
ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ โปรแกรม word ป.4 เทอม 1
ป.4
ณิชกุล สาขา
9. 
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม word ป.5 เทอม 1
ป.5
ณิชกุล สาขา
10. 
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ แฟลช
ป.6
ณิชกุล สาขา

ทำแบบทดสอบ กันเถอะ


ไอพีของคุณ 54.156.92.46

แก้ไขข้อมูลนักเรียน

 

| หน้าแรก