จุดประสงค์ของคลังข้อสอบโรงเรียน
1.
เพื่อรวบรวมข้อสอบไว้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมา
2.
ครู นักเรียน และผู้อื่น ๆ ที่สนใจ สามารถเพิ่มข้อสอบที่น่าสนใจได้
3.
เพื่อให้นักเรียน สร้างข้อทดสอบ เอง ดังคำที่ว่า ทำเอง ใช้เอง สอบเอง
4.
นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆที่สนใจคิดว่ามีประโยชน์ สามารถใช้ทดสอบความรู้ของตนเองได้

ข้อสอบในระบบทั้งหมด 4012 ข้อ

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลจากหัวข้อการทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ กันเถอะ
....ตอบไม่ได้รางวัล ก็ทำหลาย ๆ รอบนะครับ..
ID
ชื่อ-สกุล
วันที่สอบ
วิชา
คะแนน/เต็ม
ร้อยละ
25695
ด.ญ. ปณิดา กรัตพงศ์(7680) 23 ตุลาคม 2566 นาฏศิลป์
4/5
80
25635
เด็กหญิง สุพรรษา ปิ่นแก้ว(7283) 30 มีนาคม 2565 สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
18/20
90
25614
เด็กชายสุชาติ เสาวรส(7242) 30 มีนาคม 2565 สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
16/20
80
25609
เด็กหญิง สุพรรษา ปิ่นแก้ว(7283) 30 มีนาคม 2565 สังคมศึกษา 3
20/20
100
25579
เด็กหญิง เยาวดี บุญสวน(8393) 28 มีนาคม 2565 นาฏศิลป์
19/20
95
25578
เด็กหญิง เยาวดี บุญสวน(8393) 28 มีนาคม 2565 สังคมศึกษา 3
19/20
95
25577
เด็กหญิง เยาวดี บุญสวน(8393) 28 มีนาคม 2565 ข้อสอบกลางภาค1 ม.3 ปี61
5/5
100
25509
เด็ก หญิง ภริษา มนทบ(8507) 26 มีนาคม 2565 สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
18/20
90
25459
เด็กสิทธิชัย พรมชาติ(7559) 25 มีนาคม 2565 ทัศนศิลป์ทดสอบ
5/5
100
25458
เด็กสิทธิชัย พรมชาติ(7559) 25 มีนาคม 2565 ทัศนศิลป์
9/10
90

ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 3627 รางวัล

สอบเก็บคะแนน

ข้อสอบแนะนำพร้อมสอบ
ที่
รหัส
กลุ่มประสบการณ์
เรื่อง
ชั้น
ครูออกข้อสอบ
1. 
190
วิทยาศาสตร์ แนวคิดเชิงนามธรรม ม.1
ม.1
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2. 
189
ภาษาไทย ภาษาไทย
ม.1
กาญจนาพร เสียงกลม
3. 
188
ศิลปศึกษา นาฏศิลป์
ม.2
กาญจนาพร เสียงกลม
4. 
187
ศิลปศึกษา นาฏศิลป์
ม.1
กาญจนาพร เสียงกลม
5. 
186
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1
ม.1
ธนวุฒิ กาตีวงศ์
6. 
185
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา
ม.
ครูชไมพร ศิริวรรณ
7. 
184
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์
ม.3
ครูชไมพร ศิริวรรณ
8. 
183
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3
ม.3
นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ
9. 
182
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
ม.2
กาญจนา บุญมี
10. 
181
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
ม.1
กาญจนา บุญมี

ทำแบบทดสอบ กันเถอะ


ไอพีของคุณ 3.229.117.191

แก้ไขข้อมูลนักเรียน

 

| หน้าแรก