จุดประสงค์ของคลังข้อสอบโรงเรียน
1.
เพื่อรวบรวมข้อสอบไว้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมา
2.
ครู นักเรียน และผู้อื่น ๆ ที่สนใจ สามารถเพิ่มข้อสอบที่น่าสนใจได้
3.
เพื่อให้นักเรียน สร้างข้อทดสอบ เอง ดังคำที่ว่า ทำเอง ใช้เอง สอบเอง
4.
นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆที่สนใจคิดว่ามีประโยชน์ สามารถใช้ทดสอบความรู้ของตนเองได้

ข้อสอบในระบบทั้งหมด 2471 ข้อ

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลจากหัวข้อการทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ กันเถอะ
....ตอบไม่ได้รางวัล ก็ทำหลาย ๆ รอบนะครับ..
ID
ชื่อ-สกุล
วันที่สอบ
วิชา
คะแนน/เต็ม
ร้อยละ
15211
เด็กวิชิดา สิงห์ทอง(7156) 07 ตุลาคม 2560 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
38/40
95
15205
เด็ก สุตภาวี กรัตพงษ์(7130) 03 ตุลาคม 2560 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
37/40
92
15203
เด็กหญิงอัจฉรา พันธ์ุพูล(7111) 03 ตุลาคม 2560 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
37/40
92
15202
เด็กหญิงอัจฉรา พันธ์ุพูล(7111) 03 ตุลาคม 2560 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
38/40
95
15201
เด็กหญิงอัจฉรา พันธ์ุพูล(7111) 03 ตุลาคม 2560 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
38/40
95
15198
เด็กหญิงปฐมพร เพ็ชรดำ(7754) 03 ตุลาคม 2560 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
37/40
92
15196
เด็กวิชิดา สิงห์ทอง(7156) 02 ตุลาคม 2560 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
39/40
97
15187
เด็กสุกัญญา บุสดีวงษ์(7153) 02 ตุลาคม 2560 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
32/40
80
15184
เด็กหญิง ไอลดา. จันทร์ศรี(7149) 02 ตุลาคม 2560 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
34/40
85
15183
เด็กหญิงพรทิพา ทองเปี่ยม(7152) 02 ตุลาคม 2560 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
40/40
100

ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 2316 รางวัล

ข้อสอบแนะนำพร้อมสอบ
ที่
กลุ่มประสบการณ์
เรื่อง
ชั้น
ครูออกข้อสอบ
1. 
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2559 ชุดที่ 2
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2. 
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2559 ชุดที่ 1
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
3. 
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ O-net ปี 2558
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
4. 
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ O-net ปี 2558
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5. 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษา O-net ปี 2558
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
6. 
ภาษาไทย ภาษาไทย O-net ปี 2558
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7. 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2558
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
8. 
ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ โปรแกรม word ป.4 เทอม 1
ป.4
ณิชกุล สาขา
9. 
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม word ป.5 เทอม 1
ป.5
ณิชกุล สาขา
10. 
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ แฟลช
ป.6
ณิชกุล สาขา

ทำแบบทดสอบ กันเถอะ


ไอพีของคุณ 54.82.112.193

แก้ไขข้อมูลนักเรียน

 

| หน้าแรก