จุดประสงค์ของคลังข้อสอบโรงเรียน
1.
เพื่อรวบรวมข้อสอบไว้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมา
2.
ครู นักเรียน และผู้อื่น ๆ ที่สนใจ สามารถเพิ่มข้อสอบที่น่าสนใจได้
3.
เพื่อให้นักเรียน สร้างข้อทดสอบ เอง ดังคำที่ว่า ทำเอง ใช้เอง สอบเอง
4.
นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆที่สนใจคิดว่ามีประโยชน์ สามารถใช้ทดสอบความรู้ของตนเองได้

ข้อสอบในระบบทั้งหมด 3267 ข้อ

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลจากหัวข้อการทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ กันเถอะ
....ตอบไม่ได้รางวัล ก็ทำหลาย ๆ รอบนะครับ..
ID
ชื่อ-สกุล
วันที่สอบ
วิชา
คะแนน/เต็ม
ร้อยละ
21134
เด็กพงศกร​ จูมทอง(7556) 08 พฤษภาคม 2563 ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.5 ปี 2561
5/5
100
21133
นักเรียนทั่วไป(1111) 22 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.5 ปี 2561
4/5
80
21115
เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งมี(7394) 01 มีนาคม 2562 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
43/50
86
21112
เด็กชายทรงกลด พรมสอน(7380) 28 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
42/50
84
21109
เด็กชายทรงกลด พรมสอน(7380) 28 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
47/50
94
21104
เด็กหญิงพิรดา ศรีดา(8305) 28 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
47/50
94
21103
เด็กชายพงศ์พันธ์ แม้อนุศิษย์(7450) 28 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
46/50
92
21102
เด็กสุนันทา นคพิจิตร(7398) 28 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
48/50
96
21101
เด็กหญิง อภัสชา หมื่นประเสริฐ(7404) 28 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
49/50
98
21100
เด็กชายพงศกร สุวรรณะ(7417) 28 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
45/50
90

ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 3180 รางวัล

สอบเก็บคะแนน

ข้อสอบแนะนำพร้อมสอบ
ที่
รหัส
กลุ่มประสบการณ์
เรื่อง
ชั้น
ครูออกข้อสอบ
1. 
142
ภาษาต่างประเทศ ทดสอบ
ม.2
น้ำทิพย์ ดุษฎี
2. 
141
ภาษาต่างประเทศ ทดสอบ
ม.1
หกด
3. 
140
ภาษาไทย ข้อสอบกลางภาค1 ม.3 ปี61
ม.3
นุศรา ทองสุวรรณ
4. 
139
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-net วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2560
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5. 
138
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบ pre-o'net วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
6. 
137
ภาษาต่างประเทศ ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.5 ปี 2561
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7. 
136
ภาษาต่างประเทศ ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.4 ปี 2561
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
8. 
135
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
9. 
134
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2561
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
10. 
133
คณิตศาสตร์ ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.5 ปี 2561
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

ทำแบบทดสอบ กันเถอะ


ไอพีของคุณ 34.200.222.93

แก้ไขข้อมูลนักเรียน

 

| หน้าแรก