จุดประสงค์ของคลังข้อสอบโรงเรียน
1.
เพื่อรวบรวมข้อสอบไว้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมา
2.
ครู นักเรียน และผู้อื่น ๆ ที่สนใจ สามารถเพิ่มข้อสอบที่น่าสนใจได้
3.
เพื่อให้นักเรียน สร้างข้อทดสอบ เอง ดังคำที่ว่า ทำเอง ใช้เอง สอบเอง
4.
นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆที่สนใจคิดว่ามีประโยชน์ สามารถใช้ทดสอบความรู้ของตนเองได้

ข้อสอบในระบบทั้งหมด 3179 ข้อ

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลจากหัวข้อการทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ กันเถอะ
....ตอบไม่ได้รางวัล ก็ทำหลาย ๆ รอบนะครับ..
ID
ชื่อ-สกุล
วันที่สอบ
วิชา
คะแนน/เต็ม
ร้อยละ
20457
เด็กหญิงหยาดทิพย์ สมเพชร(7281) 06 พฤศจิกายน 2561 หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10/10
100
20456
เด็กหญิงสุภัสสร นารี(7253) 06 พฤศจิกายน 2561 หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10/10
100
20455
เด็กหญิงหยาดทิพย์ สมเพชร(7281) 06 พฤศจิกายน 2561 หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8/10
80
20453
เด็กหญิงสุภัสสร นารี(7253) 06 พฤศจิกายน 2561 หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10/10
100
20451
เด็กหญิงหยาดทิพย์ สมเพชร(7281) 06 พฤศจิกายน 2561 หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10/10
100
20447
เด็กหญิงสุภัสสร นารี(7253) 06 พฤศจิกายน 2561 หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8/10
80
20442
เด็กชายวีรพงศ์ ใยสุ่น(7271) 06 พฤศจิกายน 2561 หน่วยที่ 4 รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ป.6
9/10
90
20439
เด็กหญิงหยาดทิพย์ สมเพชร(7281) 06 พฤศจิกายน 2561 หน่วยที่ 4 รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ป.6
10/10
100
20433
เด็กหญิงสุภัสสร นารี(7253) 06 พฤศจิกายน 2561 หน่วยที่ 4 รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ป.6
10/10
100
20432
เด็กชายณัฐพล พรหมมะ(7277) 06 พฤศจิกายน 2561 หน่วยที่ 4 รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ป.6
9/10
90

ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 3101 รางวัล

สอบเก็บคะแนน

ข้อสอบแนะนำพร้อมสอบ
ที่
รหัส
กลุ่มประสบการณ์
เรื่อง
ชั้น
ครูออกข้อสอบ
1. 
137
ภาษาต่างประเทศ ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.5 ปี 2561
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2. 
136
ภาษาต่างประเทศ ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.4 ปี 2561
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
3. 
135
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
4. 
134
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2561
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5. 
133
คณิตศาสตร์ ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.5 ปี 2561
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
6. 
132
คณิตศาสตร์ ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7. 
131
ภาษาไทย ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.5 ปี 2561
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
8. 
130
ภาษาไทย ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.4 ปี 2561
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
9. 
129
วิทยาศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
10. 
128
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 4 ความหลากหลายของพืช ป.5
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

ทำแบบทดสอบ กันเถอะ


ไอพีของคุณ 18.212.93.234

แก้ไขข้อมูลนักเรียน

 

| หน้าแรก