จุดประสงค์ของคลังข้อสอบโรงเรียน
1.
เพื่อรวบรวมข้อสอบไว้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมา
2.
ครู นักเรียน และผู้อื่น ๆ ที่สนใจ สามารถเพิ่มข้อสอบที่น่าสนใจได้
3.
เพื่อให้นักเรียน สร้างข้อทดสอบ เอง ดังคำที่ว่า ทำเอง ใช้เอง สอบเอง
4.
นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆที่สนใจคิดว่ามีประโยชน์ สามารถใช้ทดสอบความรู้ของตนเองได้

ข้อสอบในระบบทั้งหมด 3328 ข้อ

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลจากหัวข้อการทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ กันเถอะ
....ตอบไม่ได้รางวัล ก็ทำหลาย ๆ รอบนะครับ..
ID
ชื่อ-สกุล
วันที่สอบ
วิชา
คะแนน/เต็ม
ร้อยละ
21267
เด็กหญิง กัณฐิกา ทองสัมฤทธิ์(7675) 07 เมษายน 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
9/10
90
21254
เด็กชายปรุฬห์กรณ์ แต้มสาระ(7694) 01 เมษายน 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
10/10
100
21248
เด็กหญิงธนัชชา ดิษอั๋ง(7679) 01 เมษายน 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
8/10
80
21237
เด็กชายภัทรภณ โง้วเจริญ(7671) 01 เมษายน 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
10/10
100
21233
เด็กชายสุปริญญา จำปาขาว(7672) 01 เมษายน 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
8/10
80
21232
ด.ช ไมค์ ทา(7770) 01 เมษายน 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
9/10
90
21226
เด็กหญิง กชพรรณ กรัตพงศ์(7673) 01 เมษายน 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
8/10
80
21225
เด็ก เกศกนก ทรงแบ่ง(7674) 01 เมษายน 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
8/10
80
21224
เด็กชายสิทธิศักดิ์ รุ่งทิม(7560) 01 เมษายน 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
8/10
80
21223
เด็กชายจีรวัฒน์ อินทะสร(7661) 01 เมษายน 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
9/10
90

ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 3218 รางวัล

สอบเก็บคะแนน

ข้อสอบแนะนำพร้อมสอบ
ที่
รหัส
กลุ่มประสบการณ์
เรื่อง
ชั้น
ครูออกข้อสอบ
1. 
146
คอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ ไมโครบิต
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2. 
145
คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
3. 
144
คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
4. 
143
คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5. 
142
ภาษาต่างประเทศ ทดสอบ
ม.2
น้ำทิพย์ ดุษฎี
6. 
141
ภาษาต่างประเทศ ทดสอบ
ม.1
หกด
7. 
140
ภาษาไทย ข้อสอบกลางภาค1 ม.3 ปี61
ม.3
นุศรา ทองสุวรรณ
8. 
139
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-net วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2560
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
9. 
138
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบ pre-o'net วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
10. 
137
ภาษาต่างประเทศ ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.5 ปี 2561
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

ทำแบบทดสอบ กันเถอะ


ไอพีของคุณ 35.175.212.130

แก้ไขข้อมูลนักเรียน

 

| หน้าแรก