จุดประสงค์ของคลังข้อสอบโรงเรียน
1.
เพื่อรวบรวมข้อสอบไว้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมา
2.
ครู นักเรียน และผู้อื่น ๆ ที่สนใจ สามารถเพิ่มข้อสอบที่น่าสนใจได้
3.
เพื่อให้นักเรียน สร้างข้อทดสอบ เอง ดังคำที่ว่า ทำเอง ใช้เอง สอบเอง
4.
นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆที่สนใจคิดว่ามีประโยชน์ สามารถใช้ทดสอบความรู้ของตนเองได้

ข้อสอบในระบบทั้งหมด 2475 ข้อ

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลจากหัวข้อการทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ กันเถอะ
....ตอบไม่ได้รางวัล ก็ทำหลาย ๆ รอบนะครับ..
ID
ชื่อ-สกุล
วันที่สอบ
วิชา
คะแนน/เต็ม
ร้อยละ
17841
เด็กวีรภัทร ใยสุ่น(7140) 02 มีนาคม 2561 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
48/60
80
17816
เด็ก สุตภาวี กรัตพงษ์(7130) 02 มีนาคม 2561 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
4/5
80
17814
เด็กชายศุทธวีร์ ดุลยสิทธิ์(7535) 02 มีนาคม 2561 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
58/60
96
17813
เด็ก อนุชา อ่บบ(7141) 02 มีนาคม 2561 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
59/60
98
17802
เด็กหญิงพรทิพา ทองเปี่ยม(7152) 02 มีนาคม 2561 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
54/60
90
17801
ด.ญ.นันทิมา คำเลิศ(7287) 02 มีนาคม 2561 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
51/60
85
17800
เด็กหญิงโสภิตรา อ่อนดี(7157) 02 มีนาคม 2561 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
55/60
91
17799
เด็กหญิง อภิชญา ดุลยสิทธิ์(7148) 02 มีนาคม 2561 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
60/60
100
17798
เด็กวิชิดา สิงห์ทอง(7156) 02 มีนาคม 2561 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
56/60
93
17708
เด็กหญิง อภิชญา ดุลยสิทธิ์(7148) 01 มีนาคม 2561 ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
60/60
100

ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 2384 รางวัล

สอบเก็บคะแนน

ข้อสอบแนะนำพร้อมสอบ
ที่
กลุ่มประสบการณ์
เรื่อง
ชั้น
ครูออกข้อสอบ
1. 
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2558
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2. 
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2557
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
3. 
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 7 น้ำฟ้าและดวงดาว
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
4. 
วิทยาศาสตร์ Pre O-net วิทยาศาสตร์ 2558
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5. 
ภาษาไทย คำที่มีตัวการันต์
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
6. 
วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างข้อสอบ pre O-net วิทย์ ปี 2555
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7. 
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบ pre O-net วิทย์ ปี 2554
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
8. 
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-net ปี 2552
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
9. 
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-net ปี 2554
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
10. 
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ม.
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

ทำแบบทดสอบ กันเถอะ


ไอพีของคุณ 54.92.150.98

แก้ไขข้อมูลนักเรียน

 

| หน้าแรก