จุดประสงค์ของคลังข้อสอบโรงเรียน
1.
เพื่อรวบรวมข้อสอบไว้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมา
2.
ครู นักเรียน และผู้อื่น ๆ ที่สนใจ สามารถเพิ่มข้อสอบที่น่าสนใจได้
3.
เพื่อให้นักเรียน สร้างข้อทดสอบ เอง ดังคำที่ว่า ทำเอง ใช้เอง สอบเอง
4.
นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆที่สนใจคิดว่ามีประโยชน์ สามารถใช้ทดสอบความรู้ของตนเองได้

ข้อสอบในระบบทั้งหมด 3179 ข้อ

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลจากหัวข้อการทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ กันเถอะ
....ตอบไม่ได้รางวัล ก็ทำหลาย ๆ รอบนะครับ..
ID
ชื่อ-สกุล
วันที่สอบ
วิชา
คะแนน/เต็ม
ร้อยละ
20178
เด็กชายพงศกร ชาวสวน(7408) 03 ตุลาคม 2561 โปรแกรม PowerPoint
4/5
80
20173
เด็กสุนันทา นคพิจิตร(7398) 03 ตุลาคม 2561 โปรแกรม PowerPoint
15/15
100
20172
เด็กหญิงสุมาลี ทองดี(7427) 03 ตุลาคม 2561 โปรแกรม PowerPoint
15/15
100
20144
เด็กหญิงศิรประภา สมวงษ์(7396) 03 ตุลาคม 2561 โปรแกรม PowerPoint
14/15
93
20102
เด็กหญิงโชติกา ซาหอม(7634) 01 ตุลาคม 2561 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
35/40
87
20101
เด็กหญิงโชติกา ซาหอม(7634) 01 ตุลาคม 2561 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1
33/40
82
20084
เด็กหญิงหยาดทิพย์ สมเพชร(7281) 01 ตุลาคม 2561 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
35/40
87
20073
เด็กหญิงสุภัสสรา นารี(7254) 01 ตุลาคม 2561 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
32/40
80
20069
เด็กหญิงหยาดทิพย์ สมเพชร(7281) 01 ตุลาคม 2561 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
35/40
87
20059
เด็กหญิงสุภัสสร นารี(7253) 01 ตุลาคม 2561 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1
38/40
95

ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 3088 รางวัล

สอบเก็บคะแนน

ข้อสอบแนะนำพร้อมสอบ
ที่
รหัส
กลุ่มประสบการณ์
เรื่อง
ชั้น
ครูออกข้อสอบ
1. 
137
ภาษาต่างประเทศ ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.5 ปี 2561
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2. 
136
ภาษาต่างประเทศ ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.4 ปี 2561
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
3. 
135
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
4. 
134
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2561
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5. 
133
คณิตศาสตร์ ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.5 ปี 2561
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
6. 
132
คณิตศาสตร์ ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7. 
131
ภาษาไทย ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.5 ปี 2561
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
8. 
130
ภาษาไทย ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.4 ปี 2561
ป.4
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
9. 
129
วิทยาศาสตร์ ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ป.6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
10. 
128
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 4 ความหลากหลายของพืช ป.5
ป.5
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

ทำแบบทดสอบ กันเถอะ


ไอพีของคุณ 54.92.160.119

แก้ไขข้อมูลนักเรียน

 

| หน้าแรก