เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียน 
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้งโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร
อาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
หลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายชื่อนักเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เกียรติประวัติ/ผลงาน
วีดีโอ
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ตารางสอนปี2561
ข้อมูล internet โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ 3 รางวัล ระดับชาติ กับทีมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์(ปีที่ 3 แชมป์ 3 ปีซ้อน) และ รองชนะเลิศระดับที่ 1 การแข่งขัน web text editer และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเกมสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา รางวัลเหรียญทอง ออกแบบผลิตภัณฑ์ หุ่นยนต์ระดับกลาง ร้องเพลงสากลหญิงระดับมัธยมศึกษา และรางวัลเหรียญเงินเกมสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา โดยมีผู้ฝึกสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิทยา เปี่ยมเต็ม ครูณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย นายชัชวาล แสงทอง นายภาณุพงศ์  คำวิชัย นางสาวพิมพ์พิษา วิบูลย์ และนักศึกษาฝึกสอน นายสุธีรัตน์ ยอดรัก นางสาวชิดชนก พฤกษชาติ
ผู้แข่งขันชนะเลิศ 3 ปีซ้อนได้แก่ นายจิมมี่ ลายเทื่อน นายณรงค์ศักดิ์ ช่วงจัน และ เด็กชายจิรายุทธ พานิช