หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้งโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร
อาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
หลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายชื่อนักเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เกียรติประวัติ/ผลงาน
วีดีโอ
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
 
 

ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 รางวัล ระดับชาติ กับทีมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์(ปีที่ 2 แชมป์ 2 ปีซ้อน) และ รองชนะเลิศระดับที่ 2 การแข่งขัน web text editer โดยมีผู้ฝึกสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิทยา เปี่ยมเต็ม ครูณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย และผู้แข่งขัน นายจิมมี่ ลายเทื่อน นายณรงค์ศักดิ์ ช่วงจัน และ เด็กชายจิรายุทธ พานิช