หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้งโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร
อาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
หลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายชื่อนักเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เกียรติประวัติ/ผลงาน
วีดีโอ
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
 
 

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 นายจักรพงษ์ แซ่คู พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน และคณะผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน รับมอบห้องน้ำและอุปกรณ์ กีฬา จาก คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ คุณพัชนี วัชรเมธีวรนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสถานีบริการ คุณกิตติศักดิ์ สมบัติกำไร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด และลูกค้าจิฟฟี่ ชมภาพกิจกรรม