คู่มือสำหรับประชาชน:
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
สถานให้บริการ
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) เลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120   
ส่วนของประชาชน

ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (มีพักกลางวัน)
เวลาเปิดรับคำขอ
8.30 
เวลาปิดรับคำขอ 
16.30
หมายเหตุ:
โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน

 

ช่องทางการร้องเรียน
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
เลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120
2. ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120
3. สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579

 


จัดทำโดย ครูเก๊า โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
http://www.hinsorn.ac.th