คำนำ

รายละเอียดโปรแกรม

ข้อดีของบทเรียน

การติดตั้งโปรแกรม

การจัดการเรียนรู้

การบันทึกผลการเรียน

การใช้โปรแกรม

บทคัดย่อ

ต.ย.โปรแกรม
โหลดให้ครบ
ถึงติดตั้งได้นะครับ

ไฟล์ ที่  1

ไฟล์ ที่  2

ไฟล์ ที่  3

            อุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน

1.      ระบบปฏิบัติการ  Windows ME หรือ Windows XP  

2.      CPU Pentium 4  หรือสูงกว่า

3.      หน่วยความจำ  RAM  ขนาด  128  MB  ขึ้นไป

4.      มีการ์ดแสดงผล (การ์ดจอ)

5.      DVD-ROM  

6.      Sound Card  และลำโพง

        ขนาดหน้าจอที่เหมาะสม

            ควรกำหนดหน้าจอไม่ต่ำกว่าที่   800 x 600 pixels

        การติดตั้งโปรแกรม

            1. ใส่แผ่นโปรแกรมเข้าในเครื่องอ่าน DVD – ROM ก็จะเข้าสู่โปรแกรมการติดตั้งอัตโนมัติ (ถ้าไม่ติดตั้งเองอัตโนมัติ ให้ไปที่ My Computer ไปที่ DVD – ROM แล้วหาไฟล์ setup.exe แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อทำการติดตั้ง) ดังรูป

 

 

 

            2. กดปุ่ม next ไปเรื่อย ๆ โปรแกรมจะทำการติดตั้งลงในเครื่องของท่าน

อย่างง่ายดาย โดยจะมี ไอคอนรูป ปรากฏบนหน้าจอ และจะมีกลุ่มโปรแกรม space6 ที่ปุ่ม start /All Programs ดังภาพ

 

 

        การลบโปรแกรมออกจากเครื่อง

                    การลบโปรแกรมออกจากเครื่อง ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่ท่าน ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ โปรแกรม Uninstall space6 ดังภาพด้านบน โปรแกรมทั้งหมดก็ ถูกลบออกจาก

เครื่องของท่าน