.

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสสมาชิก 7-24120-001

ฐานข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
ทะเบียนพรรณไม้
รหัสพรรณไม้่

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
ลักษณะวิสัย
ลักษณะเด่นของพืช
บริเวณที่พบ

Clinanthus siamensis Bremek.

ACANTHACEAE
ไม้รอเลื้อย
ดอกช่อแบบช่อกระจุก ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 2 ปาก สีแดงส้ม กลางสวนพฤกษศาสตร์ด้านซ้าย

Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.

RUTACEAE
ไม้พุ่มขนาดกลาง
ออกดอกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว กลิ่นหอม ผล รูปทรงกลมขนาดปลายนิ้วก้อย เมื่อสุกสีชมพูเรื่อๆ รสหวาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Datura metel L. var. metel

SOLANACEAE
ไม้ลุ้มลุก
ดอกโตเต็มที่ปากดอกจะบานออกดูคล้ายรูปแตร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Alstonia scholaris (L.) R.Br.

APOCYNACEAE
ไม้ต้น
ใบเดี่ยวเรียงกันเป็นวง 4 - 7 ใบแผ่นใบรูปมนแกมรูปไข่กลับ ปลายแหลมเป็นติ่งเล็กน้อย โคนสอบ เข้าหากันเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ใบสีเขียวถ้าเด็ดก้านใบจะมียางขาวข้นคล้ายน้ำนม ห้องเรียนธรรมชาติ

Phyllanthus emblica L.

EUPHORBIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง
ใบเป็นช่อ เป็นฝอยคล้ายขนนกออกสีเขียวอ่อน ๆ ผลกลมมีรอยเป็นแนวตามผิวผลตามยาว 6 แนว หลังห้องน้ำหญิง อาคารเรียน 4

Fagraea fragrans Roxb.

GENTIANACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง
ใบ เดี่ยวออกตรงกันข้าม แผ่นใบรูปมน ปลายใบแหลมหรือยาวเรียว ปลายใบแหลม โคนมน หลังอาคารเรียน 2 (หลังห้องดนตรี)

Croton kongensis Gagnep.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่กลับ ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด สีขาว ผล มี 3 พู สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Caesalpinia pulcherrima (L. ) Swartz

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ไม้พุ่ม
ดอกออกเป็นช่อตั้งตามยอดและปลายกิ่ง ดอกมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้ยาวยื่นพ้นดอก ฝักมีลักษณะแบนเล็ก หน้าห้องพักครูอาคารเรียน 1

Jatropha curcas L.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
ยางขาวข้นคล้ายน้ำนม ใบเดี่ยวหยักเว้าเป็นแฉก ดอกช่อขนาดเล็ก สีนวล ผลแก่สีดำ เมล็ดมีน้ำมัน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลังแปลงเกษตร)

Jatropha multifida L.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบแยกเป็นแฉกๆ คล้ายใบมะละกอ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Artabotrys siamensis Miq.

ANNONACEAE
ไม้รอเลื้อย
ดอกเป็นกลีบเรียวยาวแยกจากกัน ๖ กลีบ มีสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอมรุนแรง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Hopea odorata Roxb.

DIPTEROCARPACEAE
ไม้ต้น
ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอก หรือรูปดาบ เนื้อใบค่อนข้างหนา ปลายใบเรียว โคนใบมนป้านและเบี้ยว หลังใบมีตุ่มเกลี้ยง ปลายโค้งแต่ไม่จรดกัน ข้างสนามฟุตซอล

Tecoma stans (L.) Kunth

BIGNONIACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกเป็นช่อสีเหลืองออกตามปลายกิ่ง ดอกดกมาก กลีบดอกติดกันเป็นรูปกรวยยาว 3 - 4 เซนติเมตร ปลายกลีบมี 5 กลีบ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Justicia fragilis Wall.

ACANTHACEAE
ไม้พุ่ม
ดอก ช่อ ออกตรงปลายยอดช่อดอกอ่อนมีใบประดับหุ้มปิด สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau

ACANTHACEAE
ไม้พุ่ม
ดอก จะออกเป็นกระจุก ตรงปลายกิ่ง กลีบดอกจะมีลักษณะเป็นหลอดสีแดง ด้านหน้าสวนพฤกษศาสตร์ด้านขวา

Mesua ferrea L.

CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
ไม้ต้น
ไม้ยืนต้นขนาดกลางออกดอกเดี่ยวตามง่ามใบ ดอกเท่ากับดอกสารภี มีกลีบดอก 5 กลีบ กลีบนอกจะแข็งและหนาดอกมีสีขาวกลิ่นหอมกลางดอกมีเกสรเป็นฝอย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Excoecaria cochinchinensis Lour. var. cochinchinensis

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
สลับ ใบรูปใบหอก แผ่นใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีแดงเลือดหมู ดอกช่อ ออกตามซอกใบ สีเหลืองอมเขียว ทางซ้ายมือหน้าอาคาเรียน 5 ทางทิศตะวันตก

Bauhinia acuminata Linn.

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ไม้พุ่ม
ใบเป็นใบเดี่ยว ปลายใบเว้าเข้าเป็นรูปหัวใจหรือมองดูคล้ายเป็นใบแฝดติดกัน ดอกสีขาว สวนพฤกษศาสตร์ ด้านหน้า

Bauhinia purpurea Linn.

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ไม้ต้น
ใบ เดี่ยว ออกสลับ รูปค่อนข้างกลม โคนมนหรือเว้า ปลายเว้าลึก คล้ายรูปหัวใจ ดอกสีชมพู หลังอาคารเรียน 2 ใกล้โรงจอดรถ

Millingtonia hortensis L.f.

BIGNONIACEAE
ไม้ต้น
ดอก ดอกออกเป็นช่อตั้งตรง มีขนาดยาวประมาณ 4-16 นิ้ว ลักษณะของดอกมีกลีบรองกลีบดอก ยาวประมาณ 2-4 มม. ส่วนที่เป็นฐานกลีบจะเชื่อมกัน ปลายกลีบแยกออกเป็นแฉก 5 แฉก มีกลิ่นหอม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Salacca wallichiana C.Mart .

ARECACEAE
ปาล์ม
ต้นและกิ่งก้านเต็มไปด้วยหนามยาวและแข็ง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Michelia abla DC.

MAGNOLIACEAE
ไม้ต้น
ดอก คล้ายดอกจำปาแต่เล็กกว่า กลีบยาว สีขาว กลิ่นหอมแรง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Artocarpus altilis ( Parkinson ) Fosberg

MORACEAE
ไม้ต้น
ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน และมีใบเป็นหยักรอยลึก ก้านใบเด่นชัด ผลเกือบกลมสีเขียวอมเหลืองมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Cyperus alternifolius L.

CYPERACEAE
ไม้น้ำล้มลุก
ใบ ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ มีลักษณะเป็นกาบลักษณะค่อนข้างกลม กางออกคล้ายร่ม หน้าห้องนาฏศิลป์

Buddleja paniculata Wall.

BUDDLEJACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกมีสีขาวขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Pedilantus tithymaloides (L.) Poit.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ เป็นรูปกลมรีแกมไข่กลับ ก้านใบยาว เนื้อใบแข็ง เมื่อหักจะมียางสีขาว อาคารเกษตร

Rivina humilis L.

PHYTOLACCACEAE
ไม้ล้มลุก
ผลกลมเมื่อยังอ่อนสีเขียวแต่เมื่อสุกมีสีส้มถึงแดงสด หน้าห้องเกษตร

Tetracera loureiroi (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

DILLENIACEAE
ไม้เลื้อย
ดอกมีกลีบสีขาว ดอกขนาดเล็กทรงกลม มีเกสรตัวผู้เป็นพู่ฝอย คล้ายเส้นด้ายสีขาวละเอียดรอบดอก. ดอกบานวันเดียวแล้วโรย ออกดอกเป็นระยะตลอดปี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Lonicera japonica Thunb.

CAPRIFOLIACEAE
ไม้เลื้อย
ไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก สามารถเลื้อยไปได้ไกลดอกจะออกเป็นช่อตามยอด หรือปลายกิ่งและตามง่ามใบ ช่อดอกหนึ่ง ๆ จะมีดอกประมาณ 20 ดอก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Dracaena loureiri Gagnep.

DRACAENACEAE
ไม้พุ่ม
ใบสีเขียวเข้ม เป็นรูปหอก ใบเรียว และยาว ปลายใบแหลม สวนป่าส่วนที่หนึ่ง

Sansevieria trifasciata Prain

DRACAENACEAE
ไม้ล้มลุก
ใบยาวปลายแหลม แข็งเป็นมัน ขอบใบเรียบ โค้งงอเล็กน้อย ขอบใบมีสีเหลืองกลางใบสีเขียวอ่อน ประด้วยเส้นสีเขียวเข้ม หน้าห้องลูกเสือ

Mimusops elengi L.

SAPOTACEAE
ไม้ต้น
ดอกเกิดเป็นกระจุกตามง่ามใบและตามยอด มีสีขาวปนเหลือง กลีบรองดอกมี 8 กลีบ เรียงเป็น 2 วง ๆ ละ 8 แฉก ดอกบานมีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Aquilaria malaccensis Lamk.

THYMELAEACEAE
ไม้ต้น
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ เนื้อไม้มีสีขาว ทำน้ำมันหอมระเหย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Thunbergia laurifolia Lindl.

ACANTHACEAE
ไม้เลื้อย
ออกดอกเป็นช่ออยู่ตามง่ามใบ ช่อๆหนึ่งจะมีดอก อยู่ 3-4 ดอก ห้อยระย้าลงมา ลักษณะของดอกเป็นกรวยตื้นๆ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ข้างอาคารอนุบาล 3 ขวบ

Plumeria obtusa L.

APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม
ลั่นทมเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง เปลือกลำต้นหนา กิ่งอ่อนดูอวบน้ำ มียางสีขาวเหมือนนม หน้าอาคาร5

Piper chaba Hunt

PIPERACEAE
ไม้เลื้อย
ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ ดอกย่อยอัดกันแน่น ผล เป็นผลสด มีสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดง รสเผ็ดร้อน อาคารเกษตร

Albizia procera (Roxb.) Benth.

MIMOSACEAE
ไม้ต้น
เป็นไม้ยืนต้นสูง 20 - 30 เมตร ลำต้นเปลาตรง พุ่มเรือนยอดเป็นสี แดง หรือน้ำตาลอมแดง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Pterocarpus macrocarpus Kurz

PAPILIONACAEAE
ไม้ต้น
ดอกเป็นช่อออกตามปลายกิ่ง ดอกมีขนาดเล็กสีเหลือง ผลมีขนเล็ก ๆปกคลุมขนาดผลโต ประมาณ 4-6 เซนติเมตร หลังห้องดนตรี

Pterocarpus indicus Willd.

PAPILIONACEAE
ไม้ต้น
ใบประกอบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยเรืองสลับกัน ข้างบ้านพักครูหลังห้องสมุด

Garcinia schomburgkiana Pierre

(GUTTIFERAE) CLUSIACEAE
ไม้พุ่ม
ผล เป็นรูปกลมยาวปลายเรียวหรือยาวรี ผลสีเขียวเป็นมันรสเปรี้ยวจัด สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn.

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
ไม้พุ่ม
ดอกช่อ ดอกย่อยขนาดเล็ก สีเหลืองนวล ฝักยาว รูปขอบขนาน เมื่อแก่บิดเวียนโค้งงอ เมล็ดสีแดงสด สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใกล้แปลงสบู่ดำ

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

LYTHRACEAE
ไม้ต้น
เป็นชนิดดอกช่อออกรวมกันเป็นช่อโต ตามปลายกิ่งหรือตามง่ามใบใกล้ ๆ ปลายกิ่ง มีสี ต่าง ๆ กันเช่น สีม่วงสด ม่วงอมชมพูหรือชมพูล้วน ๆ ตรงส่วนบนสุดของดอกตูมจะมีตุ่มกลมเล็ก ๆ ติดอยู่ตรงกลาง ข้างโรงอาหารหน้าอาคารเกษตร

Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep.

ANNONACEAE
ไม้พุ่ม
ผลเป็นผลกลุ่ม อยู่บนแกนตุ้มกลม แต่ละผลรูปทรงกระบอก คอดระหว่างเมล็ด ปลายเรียวแหลม มีขนสั้นอ่อนนุ่ม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Mansoa alliacea (Lam.) A. Gentry

BIGNONIACEAE
ไม้เลี้อย
ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 1 คู่ ออกตรงข้ามกันตามข้อต้น เป็นไม้ใบบางแต่แข็งกระด้าง รูปใบรีหรือมน ใบจะมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นกระเทียม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson

ANNONACEAE
ไม้เลื้อย
ดอก ดอกเดี่ยว ออก 1 -2 ดอก ตามลำต้นหรือกิ่งเหนือรอยแผลใบก้านดอก ยาว 1.2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปไข่ ปลายแหลม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Manglietia garretti Craib

MAGNOLIACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่สีม่วง ม่วงแดง หรือขาว ออกที่ปลายกิ่ง ก้านดอกอวบใหญ่ และแข็ง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Morinda citrifolia L.

RUBIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยวรูปมนรี ออกเรียงกันเป็นคู่ๆ ไปตามข้อต้น โคนใบและปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่น ผิวใบเป็นมันสีเขียวผลอ่อนสีเขียวพอแก่จัดมีสีขาวอมเขียวหรือออกเหลืองและมีกลิ่นเหม็น หลังห้องอนุบาล อาคารเรียน 3 สวนเศรษฐกิฐพอเพียง

Acacia catechu (L. f.) willd.

FABACEAE(MIMOSACEAE)
ไม้ต้น
ใบรูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรูปหอกดอกสีขาว ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง กลีบดอกและกลีบรองดอกมีอย่างละ 5 กลีบ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Quassia amara L.

SIMAROUBACEAE
ไม้พุ่ม
ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปวงรี เส้นใบสีแดง ก้านและแกนใบรวมแผ่ออกเป็นครีบ ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีแดงสด สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Dipteroearpus alatus Koxb.

DIPTEPOCARPACEAE
ไม้ต้น
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอกกว้าง ปลายใบสอบเรียว เนื้อใบหนาผลเป็นผลแห้งทรงกลม มีครีบตามยาว 5 คลีบ ปีกยาว 2 ปีก ข้างสนามฟุตซอล

Lepisanthes frutieosa Leenh

SAPINDACEAE
ไม้พุ่ม
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ผล รูปกลมหรือรูปไข่ ผลสุกจะมีสีแดงดำ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Sindora siamensis Teijsm. ex Mig.

LEGUMINOSAE CAESALPINIACEAE
ไม้ต้น
เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้ามกันผลเป็นฝักรูปโล่ ผิวฝักมีหนามแหลมแข็ง ข้างสนามฟุตซอล

Swietenia macrophylla King

MELIACEAE
ไม้ต้น
ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปรีหรือขอบขนาน ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือแหลมเบี้ยว ด้านบนสีเขียวเข้มกว่าด้านล่าง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใกล้อาคารเกษตร

Orthosiphon aristatus (Blume)Miq.

LAMIACEAE(LABIAIAE)
ไม้พุ่ม
ดอก ช่อ ออกที่ปลายกิ่ง มี 2 พันธุ์คือพันธุ์ดอกสีขาวและพันธุ์ดอกสีม่วงน้ำเงิน เกสรตัวผู้ยื่นพ้นกลีบดอกออกมายาวมากคล้ายหนวดแมว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Rauwenhoffia siamensis seheff

ANNENACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกเป็นดอกเดี่ยว มีกลิ่นหอมเวลาบ่ายถึงเย็น ปกคลุมด้วยขนนุ่มสั้นสีน้ำตาล สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Th. var. fruticosa (Craib) Corner

ANNONACEAE
ไม้พุ่ม
ออกดอกเดี่ยว ๆบนกิ่งตรงข้ามกับก้านใบ กลีบเลี้ยงรูปไข่ ปลายแหลม กลีบดอก 15-24 กลีบ บิดเป็นคลื่นมากกว่ากระดังงาไทย กลีบชั้นนอกยาวและใหญ่กว่ากลีบชั้นใน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton.

MELIACEAE
ไม้ต้น
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยฐานใบไม่เท่ากัน รูปใบหอกปลายสอบดอก ออกเป็นช่อตามกิ่งพร้อมใบอ่อน ดอกมีขนาดเล็กกลีบดอกสีขาวมี 5 กลีบ หน้าอาคาร 4

Thunbergia enecta (Benth) T. Andres.

THUNBERGIACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกสีม่วงอมน้ำเงินหรือขาว ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกรูปแตร มีใบประดับ สีเขียวขนาดใหญ่รูปโค้ง 2 อัน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Lantana camara, L.

VERBENACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกช่อกระจุกแน่น มีหลายสี เช่น ชมพู ส้ม เหลือง ขาว ม่วง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Combretum punctatum Bl.

COMBRETACEAE
ไม้เลื้อย
ออกดอกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆดอกเขียวอมเหลืองออกเป็นช่อกระจายที่ปลายยอด สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Muntingia calabura L.

TILICEAE
ไม้พุ่ม
ผลกลมผิวบางเรียบ เมื่อสุกสีแดง รสหวานรับประทานได้ หน้าห้องเกษตร

Manilkara kauki (L.) Dubard

SAPOTACEAE
ไม้ต้น
ผลดิบมียางมาก ผลสุกสีเหลืองอมส้ม เนื้อนุ่มคล้ายผลพิกุล สวนเศรษฐกิจพอเพียง หลังห้องอนุบาลอาคารเรียน 3

Clerodendron fragrans Vent.

VERBENACEAE
ไม้พุ่ม
ออกดอกเป็นช่อ ดอกจะเบียดเสียดติดกันแน่นในช่อ ช่อดอกหนึ่งกว้างประมาณ 4-5 นิ้ว ลักษณะดอกย่อยคล้ายดอกมะลิซ้อนสีขาว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Hibiseus mutadillis L.

MALVACEAE
ไม้พุ่ม
ใบมีลักษณะคล้ายใบฝ้าย ขอบใบหยัก มีขนละเอียดปกคลุมออกเรียงสลับกันไปตามลำต้นและกิ่ง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Plumbago indica L.

PLUMBAGINACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยว โตกว่าใบมะลิเล็กน้อย ดอกช่อสีแดง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Polyalthia evecta (Pierre) Finet et. Gagnep.

ANNONACEAE
ไม้พุ่ม
ผลย่อยรูปทรงกลม ผลสุกมีสีน้ำตาลแดง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Nephrolepis  sp.

NEPHROLEPIDACEAE
เฟิร์น
เฟินขนาดใหญ่ มีเหง้าตั้งตรง ใบออกมาจากยอดเหง้า ก้านใบยาว ตัวใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Aspleniun nidus L.

ASPLENIACEAE
เฟิร์น
ใบเดี่ยวออกเวียนรอบเหง้า ทำให้เหมือนเป็นตระกร้า ต้นหางนกยูงฝรั่งหน้าอาคารเรียน 5

Leucophyllum frutescens (Berl.) Johnson

SCROPHULARIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยว ผิวสัมผัสละเอียด ใบ รูปไข่กลับ ถึงรูปรี สีเขียวอมเทา มีขนอ่อนนุ่ม มักบิดห่อขึ้นเล็กน้อย ข้างโรงจอดรถ หน้าห้องคหกรรม

Wedelia trilobata (L.) Hitchc.

COMPOSITAE
ไม้ล้มลุก
ลำต้นแตกแขนงทอดเลื้อยไปตามผิวดิน ปลายกิ่งมักชูตั้งขึ้น ลำต้นสีน้ำตาลแดงเรื่อ มีขนประปราย รากแตกตามข้อ หน้าอาคารอนุบาล 3 ขวบ

Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br.

LABIATAE
ไม้ล้มลุก
ใบมีหลายแบบด้วยกัน มีแผ่นใบหนาและเป็นลอน ขอบใบจักคล้าย ฟันเลื่อย สีของใบจะมีทั้งสีแดงเข้ม แดงอ่อน ชมพู แดงทอง น้ำตาล เขียวอ่อน และม่วงแดง หน้าอาคารเกษตร

Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T.Aiton

ASCLEPIADACEAE
ไม้พุ่ม
ไม้พุ่ม ขนาดเล็กทุกส่วนมีน้ำยางขาว ดอก สีขาวหรือสีม่วง ออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายกิ่ง หน้าโรงจอดรถ หน้าอาคารเรียน 2 ติดอาคารเอนกประสงค์

Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe

ANACARDIACEAE
ไม้ต้น
เมล็ดมีรอยเป็นแอ่งบุ๋ม 5 รอย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใกล้ป้าย

Licuala spinosa Thunb.

ARECACEAE
ปาล์ม
ใบรูปใบพัด ก้านใบยาวเล็กมีใบย่อยแตกออกจากกันและแตกออกจากจุดเดียวกัน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Catharanthus roseus (L.) G.Don

APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกออกเป็นช่อสั้นๆ 1-3 ดอก สีชมพูอมม่วงและสีขาว แต่ละดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวเล็กๆ 5 กลีบ หน้าอาคารเกษตร

Piper sarmentosum Roxb. ex Hunter

PIPERACEAE
ไม้ล้มลุกเลื้อย
ใบรูปหัวใจลักษณะคล้ายใบพลู สีเขียวเข้ม เห็นเส้นใบชัดเจน ผิวใบไม่เรียบ ใบมีกลิ่นฉุนเล็กน้อย หน้าสวนพฤกษศาสตร์

Euphorbia antiguorum L.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
เป็นไม้อวบน้ำจำพวกตะบองเพชร ต้นเป็นเหลี่ยม สูง 2-3 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Licuala grandis H. Wendl.

ARECACEAE
ปาล์ม
ใบเดี่ยว รูปค่อนช้างกลมคล้ายพัด หน้าอาคารเรียน 3

Caryota mitis Lour.

ARECACEAE
ปาล์ม
ใบ เป็นใบประกอบรูปขนนกสองชั้น เรียงสลับหนาแน่นที่เรือนยอด ข้างสนามบาส

Canna indica L.

CANNACEAE
ไม้ล้มลุก
ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ประกอบด้วยดอก 8-10 ดอก และมีกลีบดอกบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสรรแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ สวนหย่อมหน้าหอประชุม(โรงอาหาร)

Aloe vera (L.) Burm.f

ASPHODELACEAE(LILIACEAE)
ไม้ล้มลุก
ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น อวบน้ำมาก สีเขียวอ่อน หรือเขียวเข้ม ภายในมีวุ้นใส ใต้ผิวสีเขียวมีน้ำยาง สีเหลือง ใบอ่อนมีประสีขาว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Euphorbia tirucalli L.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบ เป็นใบเดี่ยว มีน้อย ติดอยู่ปลายๆกิ่ง ใบรูปยาวแคบแกมขอบขนาน ปลายมน ขนาดเล็ก หลุดร่วงง่าย กิ่งอ่อนมักอยู่ตอนบน สีเขียว แตกแขนงเป็นแท่งมากมาย ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Cissus quadrangularis L.

VITACEAE
ไม้เลื้อย
เป็นไม้เถาเลื้อย เถารูปสี่เหลี่ยมเป็นปล้องๆ ตรงข้อเล็กรัดตัวลง มีมือยืดงอกออกจากข้อ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Oroxylum indicum (L.) Kurz

BIGNONIACEAE
ไม้ต้น
ผล มีลักษณะเป็นฝักแบนยาวคล้ายรูปดาบห้อยลง อยู่เหนือเรือนยอดฝัก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Guisqualis indica L.

COMBRETACEAE
ไม้เลื้อย
ดอกช่อ ออกเป็นช่อใหญ่ตามซอกใบหรือปลายกิ่งตลอดปี คล้ายดอกเข็ม มี 5 กลีบ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Solanum trilobatum L.

SOLANACEAE
ไม้รอเลื้อย
เป็นไม้เลื้อยที่มีหนามแหลมคม หนามโค้งงอ ดอก ช่อ สั้น ๆ ออกตามง่ามใบใกล้ยอด ก้านช่อดอกมีหนาม ดอกย่อยสีม่วงชมพู สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Melia azedarach L.

MELIACEAE
ไม้ต้น
ดอกมีฐานรองดอกเล็กมีกลีบดอก 5-6 กลีบ ดอกมีสีม่วงอ่อนหรือสีฟ้า กลิ่มหอม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Bambusa vulgaris Schrad. ex H. Wendl. var. vulgaris

GRAMINEAE
ไม้ล้มลุก
ลำต้นมีสีเหลือง และแถบเขียวริ้วตามความยาวของปล้อง ผิวเกลี้ยง หน่ออ่อนมีสีเหลืองอ่อน หน้าอาคารเกษตร

Cerbera odollum Gaertn.

APOCYNACEAE
ไม้ต้น
ใบเป็นใบเดี่ยวเกิดเรียงกันแบบวนเป็นเกลี่ยวรอบกิ่ง ผิวใบเกลี้ยง ด้านบนเป็นมัน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Gardenia sootepensis Hutch.

RUBIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยว เรียงตรงช้าม รูปรีหรือรูปขอบขนาน ดอก สีขาวนวลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Pandanus amaryllifolius Roxb.

PANDANACEAE
ไม้พุ่ม
ใบ ยาว เรียว เรียงสลับเวียนเป็นเกลียวขึ้นไปถึงยอด สีเขียว เป็นมัน แอ่งน้ำ ข้างห้องเกษตร

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

NEPENTHACEAE
ไม้ล้มลุก
ใบยาว ๑๒ - ๑๘ เซนติเมตร ปลายใบเป็นกระเปาะคล้ายเยือก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Elaes guineensis Jacq.

PALMAE
ปาล์ม
ใบ เป็นใบประกอบ ขนาดใหญ่ ก้านใบใหญ่และยาวเป็นกาบหุ้มลำต้น มีลักษณะคล้ายใบมะพร้าว ข้างห้องเรียนธรรมชาติ

Lasia spinosa (L.) Thwaites

ARACEAE
ไม้ล้มลุก
ใบเป็นใบเดี่ยว รูปหัวลูกศรหรือเว้าลึก มีหนามตามเส้นใบด้านล่าง แอ่งน้ำ สวนหย่อมหน้าห้องเกษตร

Gynura pseudochina (L.) DC.

COMPOSITAE
ไม้ล้มลุก
ใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนรอบต้น รูปใบหอกกลับ. ขอบใบหยักห่างๆหลังใบสีม่วงเข้ม มีขนเส้นใบสีเขียว ท้องใบสีเขียวแกมเทา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.

MIMOSACEAE
ไม้ต้น
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกประมาณ 4 – 5 คู่ ห่าง ๆ ใบย่อยรูปหอก ปลายแหลมเนื้อบาง หลังห้องดนตรี

Cordyline fruticosa (L.) Gopp.

AGAVACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับแตกออกตามข้อของลำต้นซ้อนกันถี่ ปลายใบแหลม มีสีสันแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ เช่นสีเขียวล้วน แดงล้วน เขียวแถบเหลือง หรือเขียวแถบแดง ซ้ายมือ หน้าอาคารเรียน 5

Dioscorea hispida Dennst.

DIOSCOREACEAE
ไม้เลื้อย
เป็นเถาไม้เลื้อยพันต้นไม้อื่น ไม่มีมือเกาะ ลำต้นมีหนามเล็กๆ กระจายทั่วไปและมีขนนุ่มๆ สีขาวปกคลุม มีหัวอยู่ใต้ดินลักษณะทรงกลมรี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson

MENISPERMACEAE
ไม้เลื้อย
บอระเพ็ดเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อน ลำต้นเป็นเถาขนาดประมาณนิ้วมือ มีไส้เป็นเส้นยาว ตามเปลือกลำต้นมีปุ่มปมกระจายทั่วไปเป็นจำนวนมาก ยางมีรสขมจัด สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby

CAESALPINIACEAE
ไม้ต้น
ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับใบย่อยรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 1.5 ซม. ยาว 4 ซม. ใบอ่อนมีขนสีน้ำตาลแกมเขียว ยอดอ่อนมีรสขม ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านหน้า

Albizia lebbeck (L.) Benth.

MIMOSACEAE
ไม้ต้น
ดอก เล็กสีชมพูออกรวมกันเป็น กระจุกบนก้านช่อตามซอกใบที่ปลายกิ่ง พฤกษศาสตร์โรงเรียน

Diospyros mollis Griff.

EBENACEAE
ไม้ต้น
ผล กลมเกลี้ยง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ผลแก่จัดแห้งเปลือกเปราะและออกสีดำ พฤกษศาสตร์โรงเรียน

Moringa oleifera Lam.

MORINGACEAE
ไม้ต้น
ผลเป็นฝักยาว เปลือกสีเขียวมีส่วนคอดและส่วนมน เป็นระยะ ๆ ตามยาวของฝัก สวนเศรษฐกิจพอเพียง หลังห้องอนุบาลอาคารเรียน 3

Cassia spectabilis (DC.) Irwin & Barneby

CAESALPINIACEAE
ไม้ต้น
ใบเดี่ยว ใบอ่อนม้วนมี 2-3 ใบ โตแผ่ราบแนบไปกับพื้น รูปกลมถึงกลมรี ปลายใบกลมมน โคนใบสอบมน ขอบใบเรียบหรือเป็นลอน สีเขียวหรือมีแต้มสีแดงปน มีขนด้านหลังใบ ก้านใบสั้น โคนเป็นกาบ ฝั่งขวา ของหน้าห้องพยาบาล

Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.

LYTHRACEAE
ไม้ต้น
ไม้ต้น ผลัดใบขนาดกลาง เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่น ทึบสีเขียวเข้ม กิ่งมักย้อยห้อยลง เปลือก สีเทาดำ ข้างถนนหลังอาคารเรียน 2

Tectona grandis L.f.

LABIATAE
ไม้ต้น
ใบ เดี่ยวใหญ่มาก ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ปลายใบแหลมโคนมน ผิวใบขนสากคายสีเขียวเข้ม ขยี้ใบสดจะมีสีแดงเหมือนเลือด ข้างห้องทูบีนัมเบอร์วัน

Afzelia xylocarpaa (Kurz) Craib

CAESALPINIACEAE
ไม้ต้น
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ รูปไข่แกมขอบขนาน ก้านใบสั้น ปลายใบมนเว้าตื้นๆตรงกลาง ฐานใบมนหรือตัด อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม

Feroniella lucida (Scheff.) Swingle

RUTACEAE
ไม้ต้น
ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะคล้ายใบมะขวิด แต่มีขนาดเล็กกว่า มีสีเขียวมัน ใบดก ประตูทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน

Lansium domesticum Correa

MELIACEAE
ไม้ต้น
ผลของลองกองมีขนาดใหญ่กว่าลางสาด ผลค่อนข้างกลม และมีผลรีบ้างเล็กน้อย เมื่อสุกมีสีจางกว่าสีของผลลางสาด สวนเศรษฐกิจพอเพียง หลังห้องอนุบาลอาคารเรียน3

Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.

RUTACEAE
ไม้ต้น
ผลสด เป็นรูปไข่แข็งมาก เนื้อ ในสีเหลืองมียางเหนียว เมล็ดรูปรี อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม

Elaeocarpus hygrophilus Kurz

ELAEOCARPACEAE
ไม้ต้น
ผล ผลสด รูปรี ยาวประมาณ 2 - 3 ซม. สีเขียวอ่อน เนื้อนุ่ม เนื้อรับประทานได้ รสเปรี้ยว ๆ ฝาด ๆ อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม

Clerodendrun paniculatum Linn.var. cdirersifolium C.B Clarke.

LAMIACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกช่อขนาดใหญ่ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูประฆังสีส้มแดง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว สีส้มแดง พฤกษศาสตร์โรงเรียน

Michelia champaca L.

MAGNOLIACEAE
ไม้ต้น
ดอก เดี่ยว สีเหลืองส้ม ออกตามง่ามใบ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกรวมกัน 12–15 กลีบ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz

CAESALPINIACEAE
ไม้ต้น
ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงเวียนสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้ามเป็นคู่ ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อตั้ง สวนพฤกษศาสตร์ ด้านขวา

Microcos tomentosa Sm.

TILIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่กลับ มีขนสากทั่วไป ปลายใบหยักคอดเป็นติ่งสั้นหรือเว้าแหว่งเป็นริ้ว ผลกลมหรือรูปไข่กลับ ผิวของผลมีขนทั่วไป สวนพฤกษศาสตร์ด้านซ้าย

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

MORACEAE
ไม้เลื้อย
หนามขี้แรดเป็นไม้ยืนต้นพุ่มมีหนามยาว 2 - 3 ซม. เรียงสลับรอบลำต้น หน้าอาคารสี่

Dialium cochinchinense Pierre

CAESALPINIACEAE (LEGUMINOSAE)
ไม้ต้น
ผลรับประทานได้มีรสเปรี้ยว - หวาน เรียก'ลูกหยี' สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใกล้ห้องน้ำชาย อาคารเรียน 5

Dalbergia cochinchinensis Pierre

PAPILIONACEAE
ไม้ต้น
เป็นไม้ผลัดใบ ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยเรียงสลับบนแกนกลางจำนวน 7 - 9 ใบ ดอก ขนาดเล็กสีขาว กลิ่นหอมอ่อน ออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบ และตามปลายกิ่ง ข้างสนามฟุตซอล

Melodorum fruticosum Lour.

ANNONACEAE
ไม้ต้น
ดอก สีนวลกลิ่นหอม ออกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง กลีบดอกหนา และแข็ง กลีบดอก ชั้นนอก 3 กลีบแผ่ออก ชั้นใน 3 กลีบ หุบเข้าหากัน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Lagerstroemia floribunda Jack

LYTHRACEAE
ไม้ต้น
ดอก สีม่วงอมชมพูต่อมาเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเกือบขาว ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม

Syzygium cumini (L.) Skeels

MYRTACEAE
ไม้ต้น
ผล เป็นผลสดรูปไข่เป็นพวงเป็นผลที่อ่อนนุ่มเมื่อผลสุกจะมีสีม่วงแดงถึงดำ อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม

Terminalia calamansania (Blanco) Rolfe

COMBRETACEAE
ไม้ต้น
ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกกลับแคบหรือรูปวงรีกว้าง สวนป่าส่วนที่หนึ่ง

Tabernaemontana  sp.

APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม
ผล ออกเป็นฝักคู่กัน 2 ฝัก ลักษณะฝักเป็นทรงกระบอกโค้ง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Bombax anceps Pierre var. anceps

BOMBACEAE
ไม้ต้น
เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร ต้นตรง มีหนามทั่วไป หน้าสวนพฤกษศาสตร์ด้านขวา

Euphorbia milii Des Moul.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
ลำต้นอวบน้ำ เป็นเหลี่ยมบิดงอเป็นเกลียว มีหนามแหลม ดอกช่อออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง มีกลีบประดับ สีต่างๆ 2 อันประกบเป็นรูปถ้วย อาคารเกษตร

Bauhinia scandens L. var. horsfieldii (Miq.) K. & S.S.Larsen

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ไม้เลื้อย
ลำต้นค่อนข้างแบนโค้งงอกลับไป-กลับมาคล้ายบันได ตรงหน้าห้องเรียนเกษตร

Albizia myriophylla Benth.

MIMOSACEAE
ไม้รอเลื้อย
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยรูปขอบขนาน ปลายใบรูปใบหอก โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob.

LAURACEAE
ไม้ต้น
ใบเดี่ยวรูปไข่กลับ โคนใบแหลม เรียงกันแบบสลับ ดอกมีการแยกเพศอยู่คนละต้น ไม่มีกลีบรวมหรือมี 1-3 กลีบ ข้างห้องทูบี

Bridelia ovata Decne.

EUPHORBIACEAE
ไม้รอเลื้อย
ใบเดี่ยว เรียงสลับ ตัวใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Atalantia monophylla (DC.) Correa

RUTACEAE
ไม้ต้น
ใบเดี่ยวเรียงสลับ ตัวใบรูปไข่ ปลายใบหยักเว้า ผลกลมขนาดเล็ก กลางสวนพฤกษศาสตร์ด้านขวา

Wrightia tomentasa Roem and Schult.

AOCYNACEAE
ไม้ต้น
ดอกเล็กสีขาว มีกลีบชั้นเดียว ออกดอกเป็นช่อ กลิ่นหอม โดยเฉพาะในเวลาเย็น หน้าอาคาร5

Wodyetia bifurcata A.K. Irvine

Palmae
ปาล์ม
ใบเป็นพวงคล้ายหางหมาป่า สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill.

EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น
ผล กลมรีกว้างประมาณ 1.8 – 2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8 – 10 เซนติเมตร ตรงปลายกลมและแข็งจะมีเส้นตามความยาว สวนป่าหน้าอาคาร 4

Costus speciosus (Koen.) Sm.

COSTACEAE
ไม้ลุ้มลุก
ช่อดอกออกที่ ยอด หรือปลายกิ่งเป็นแน่น กลีบเลี้ยงสีแดงเข้ม กลีบดอกรูปกรวยสีส้มออกแดง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Gloriosa superba L.

COLCHICACEAE (LILIACEAE)
ไม้ล้มลุก
ดอก ลักษณะของดอกจะเป็นดอกเดี่ยว กลีบดอกจะแยกออกจากกันขอบของกลีบดอกบิดเป็นเกลียว มีเกสรแยกออกจากโคนกลีบดอก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Rhapis humilis Blume

PALMAE
ปาล์ม
ปาล์มแตกกอ ลำต้นมีแผ่นใยละเอียด ลุมอยู่หนาแน่น ใบประกอบรูปพัด เรียงสลับ ขอบใบหยักเว้าถึงสะดือ ปลายใบแหลมอ่อนลู่ลง โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ศาลา หน้าอาคารเรียน 4

Terminalia triptera Stapf.

COMBRETACEAE
ไม้ต้น
ดอกออกเป็นช่อ ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ดอกสีขาวอมเหลือง มีขนาดเล็ก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Phyllanthus reticulatus Poir.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกออกเป็นช่อๆ ละ 2-10 ดอก ตามซอกใบ และปลายยอด สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Kreangelisia flava (Linn.) Merr.

MENISPERMACEAE
ไม้เลื้อย
ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ใช้โคนก้านใบที่โค้งงอคล้ายตะขอเกาะเหนี่ยวไปได้ไกลเนื้อไม้สีเหลือง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Ixora cibdela Craib.

RUBIACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกเข็มจะออกตลอดปี และออกดอกเล็ก ๆ เป็นพวงเหมือนดอกเข็มธรรดา แต่จะมีดอกเป็น สีขาว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Garcinia cowa Roxb. ex DC.

CLUSIACEAE
ไม้ต้น
ใบ ใบเดียวขอบใบเรียบ ใบหนายาวสีเขียวอ่อนหรือเขียวอมม่วงแดง ใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน บริเวณปลายกิ่งมักแตกเป็น 1 - 3 ยอด อาคารเกษตร

Elephantopus scaber L.

COMPOSITAE
ไม้ล้มลุก
ใบเดี่ยวเรียงซ้อนสลับเป็นวงรอบที่โคนต้นใกล้ผิวดิน ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับหรือใบรูปใบหอกแกมรูปไข่กลับขอบใบเป็นจักฟันเลื่อย หน้าใบมีขนน้อยถึงปานกลาง ส่วนหลังใบมีขนมาก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Solanum torvum Swartz

SOLANACEAE
ไม้พุ่ม
ผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวหนาเหนียว ผลแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อสุกเป็นสีแสดแดง ภายในผลมีเมล็ดมากมายแทบจะไม่มีเนื้อในผลเลย หน้าอาคารคหกรรม

Barleria strigosa Willd.

ACANTHACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบ ดอกย่อยจำนวนมาก ไม่มีก้านดอก กลีบดอกสีม่วง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Filicium decipiens Thw.

SAPINDACEAE
ไม้ต้น
ใบประกอบสีเขียวแก่ ผิวมันเป็นเงา ทางใบเป็นปีก ใบคล้ายใบมะยม หน้าสวนพฤกษศาสตร์ ด้านขวา

Connarus semidecendrus Jack

CONNARACEAE
ไม้เลื้อย
ดอกออกเป็นช่อ ตรงปลายยอด ช่อดอกนั้นจะมีความยาวประมาณ 35 ซม. และจะมีขน เป็นสีน้ำตาลปนเหลือง หรือสีสนิมเหล็ก ในสวนพฤกษศาสตร์ด้านขวา

Ardisia  sp.

MYRSINACEAE
ไม้พุ่ม
ไม้ต้น มีใบหนาแข็ง สีเขียวสด แต่ใบอ่อนจะมีสีแดง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Canarium bengalense Roxb.

BURSERACEAE
ไม้ต้น
บริเวณเปลือกนอกลำต้นมีรอยเป็นจุด เป็นช่องระบายอากาศ เป็นจุด ๆ อยู่ทั่วลำต้น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham.

MORACEAE
ไม้ต้น
ผล เป็นผลรวมรูปทรงกลมบุบเบี้ยว ผลสุกเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 ซม. หน้าโรงอาหาร

Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.

SAPINDACAEAE
ไม้พุ่ม
ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ผล กลม กว้างประมาณ 7–10 มม.. ยาวประมาณ 8–15 ซม. ฉ่ำน้ำ เมื่อสุกสีม่วงแดงถึงเกือบดำ สวนพฤกษศาสตร์ ด้านขวา

Brucea javanica Merr.

SIMAROUBACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ แยกเพศ มีต้นที่พบเฉพาะช่อดอกตัวผู้ และต้นที่มีทั้งดอกตัวผู้ และดอกตัวเมียในช่อเดียวกัน ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีน้ำตาลแดง มีขนปกคลุม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.

APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกออกเป็นช่อ ทยอยกันบาน ดอกมีลักษณะเป็นกรวย มีกลีบ 5 กลีบ ดอกมีหลายสี เช่น เหลือง ส้ม ขาว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Clausena excavata Burm.f.

RUTACEAE
ไม้ต้น
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Sansevieria cylindrica Bojer

DRACAENACEAE
ไม้ล้มลุก
ใบมีลักษณะเป็นแท่งกลมตัน ปลายเรียวแหลมรูปทรงเหมือนงาช้าง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Streblus asper Lour.

MORACEAE
ไม้ต้น
ใบเดี่ยว ผิวใบสากมาก ผลสุก ฉ่ำน้ำ สีเหลือง รสหวาน หน้าห้องสมุด

Tarenna hoaensis Pit.

RUBIACEAE
ไม้พุ่ม
- สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Tiliacora triandra (Colebr.) Diels

MENISPERMACEAE
ไม้เลื้อย
ใบเดี่ยวเรียงแบบสลับ แผ่นใบรูปรี รูปหอกถึงรูปไข่แกมหอก ปลายแหลมถึงใบเรียวแหลม โคนใบสอบถึงมน ผิวใบเกลี้ยง สีเขียวเข้ม เห็นเส้นใบเด่นชัดจากโคนถึงปลายใบ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Sauropus androgynus (L.) Merr.

EUPHORBIACEAE
-
ออกดอกเป็นกระจุกตามซอกใบ ดอกเพศเมียกลีบเลี้ยงสีแดงอมส้ม หรือแดงแกมเหลือง ผลกลมแป้น ฉ่ำน้ำคล้ายผลมะยม แต่ผิวเป็นพูตื้นกว่า สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Sapindus rarak DC.

SAPINDACEAE
-
ผลมีรูปลักษณะค่อนข้างกลม ออกรวมกันเป็นพวง ผลมีสีดำ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Ventilago calyculata Tul.

RHAMNACEAE
ไม้เลื้อย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Acacia pennata (L.) Willd. subsp. pennata

MIMOSACEAE
ไม้รอเลื้อย
ใบประกอบสองชั้น ใบย่อยเล็ก สีเขียวเข้ม ใบมีกลิ่นเหม็นเขียว มีหนามตลอดต้น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Wrightia religiosa Benth. ex Kurz

APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดเล็ก ขาวปนสีเขียว ก้านใบสั้น หน้าอาคารสี่

Hymenopyramis brachiata Wall. ex Schauer

LAMIACEAE
ไม้รอเลื้อย
ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น อิงอาศัยอยู่บนต้นไม้หรือขึ้นตามพื้นดินหรือเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งอ่อนเมื่อแห้งจะเปลียนเป็นหนาม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra var. gratum

MYRTACEAE
ไม้ต้น
ใบ เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม ใบรูปหอก ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ใบอ่อน สีแดง อาคารเกษตร

Sampantaea amentiflora (Airy Shaw) Airy Shaw

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยว ดอกช่อ ขนาดเล็ก ยาว ห้อยย้อยลง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Quassia amara L.

SIMAROUBACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีแดงสด เล็ก ปลายกลีบแยกออกเป็น 4 แฉก คล้ายประทัดจีน หน้าอาคารเกษตร

Curcuma longa L.

ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก
เหง้าขมิ้นสีเหลืองส้ม มีกลิ่นฉุน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Amomum villosum Lour.

ZINGIBERACEAE
-
มีเหง้าใต้ดิน ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปใบหอก ปลายใบแหลม ดอกช่อ แทงตรงจากเหง้า ดอกย่อยสีขาว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Strophabthus caadatus (Linn.) Kurz

APOCYNACEAE
ไม้เลื้อย
ดอกโต รูปแจกันสีชมพู ออกรวมกันเป็นช่อกระจุกหรือช่อเชิงหลั่นตามปลายกิ่ง ผลเป็นฝักคู่แก้จัดจะแตกด้านเดียว เมล็ดมีปุยขนสียาวเป็นกระจุกที่ปลาย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Caesalpinia sappan L.

CAESALPINIACEAE
ไม้รอเลื้อย
ฝางเป็นไม้ต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่มรอเลื้อย มีหนามแข็งๆ ทั่วทั้งลำต้น ใบ ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงสลับกัน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Ocimum gratissimum L.

LABIATAE
ไม้พุ่ม
ใบ ใบเดียวออกตรงข้ามเป็นคู่สลับกัน ขอบใบจักปลายแหลม แผ่นใบเป็นคลื่น อาคารเกษตร

Colubrina asiatica L. ex Brongn.

RHAMNACEAE
ไม้ต้น
ใบนั้นจะมีลักษณะกลมป้อม มีขนาดเท่าใบมะยม ตรงริมใบจะมีจักฝอย ตรงปลายใบของมันจะแหลม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Plumbago zeylanica Linn.

PLUMBAGINACEAE
-
ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยออกหลายดอก กลีบดอกสีขาวเกสรตัวผู้สีม่วง กลีบเลี้ยงมีต่อม น้ำหวานติดมือ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Gmelina philippensis Cham.

VERDENACEAE
ไม้รอเลื้อย
ดอกออกเป็นช่อยาว ดอกมีสีเหลืองเข้ม ลักษณะปากดอกจะบานออกคล้ายกับกระบอกเขาควาย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Averrhoa bilimbi L.

OXALIDACEAE
ไม้ต้น
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ก้านใบหนึ่งประกอบด้วยใบย่อย 11-37 ใบผล เป็นช่อผลรูปร่างยาวรีหรือผลกลมยาวปลายมน เป็นพูตามยาว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Clerodendrum serratum (L.) Moon var. wallichii C.B.Clarke

VERBENACEAE
ไม้พุ่ม
ดอก สีขาวหรือม่วงอ่อน ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง แต่ละดอกมีใบประดับรูปหัวใจ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz

ACANTHACEAE
ไม้พุ่ม
ทองพันชั่งเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีขนสั้นๆ บริเวณข้อพองออกเล็กน้อย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Croton roxburghii N.P.Balakr.

EUPHORBIACEAE
-
ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปขอบใบขนานหรือรูปไข่ โคนใบมน ส่วนที่ติดกับปลายก้านใบมีตุ่มอยู่สองข้าง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Ficus racemosa L.

MORACEAE
ไม้ต้น
ผล รูปกลมแป้นหรือรูปไข่ มีขน ออกเป็นกระจุกตามกิ่งและลำต้น เมื่อฉีกออกจะพบเกสรเล็กๆ อยู่ภายในผล ผลสุกมีสีแดง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Ixora stricta Roxb.

RUBIACEAE
ไม้พุ่ม
เข็มญี่ปุ่นเป็นไม้ประดับที่มีทรงพุ่มขนาดเล็ก ใบมีขนาดเล็กออกดอกทั้งปี ดอกเป็นช่อสีแดง หน้าอาคาร 4

Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Ness

ACANTHACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยวรูปหอกเรียว แหลม ผิวเป็นมันเรียบสีเขียว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Senna surattensis (Burm.f.) Irwin & Barneby

CAESALPINIACEAE
ไม้พุ่ม
ดอก สีเหลืองออกตามซอกใบ และปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 - 3 เซนติเมตร หลังห้องดนตรี อาคารเรียน 2

Senna alata (L.) Roxb.

CAESALPINIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 4-20 คู่ ก้านใบแข็ง ตั้งฉากกับกิ่ง ดอกออกเป็นช่อสีเหลืองใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Allophylus cobbe (L.) Raeusch

SAPINDACEAE
ไม้พุ่ม
เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ หรือเรียงเวียนรอบกิ่ง มีใบย่อย 3 ใบ ขอบใบหยัก เนื้อใบบาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Litsea elliptica Blume

LAURACEAE
ไม้ต้น
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แผ่กิ่งก้านออกเป็นทรงพุ่ม เปลือกต้นมีกลิ่นคล้ายกลิ่นแมงดา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Allamanda cathartica L.

APOCYNACEAE
ไม้รอเลื้อย
ใบเดี่ยว เรียงวงรอบ สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกช่อ สีเหลืองสด มียางสีขาวข้นคล้ายน้ำนม หน้าห้องสมุด

Syngonium podophyllum Schott

ARACEAE
ไม้เลื้อย
ใบ เป็นใบเดี่ยว ใบอ่อนเป็นรูปหัวใจ เมื่อมีอายุมากขึ้นจะเป็นรูปหัวลูกศร โคนเป็นเงี่ยงหอก สีเขียวเป็นมัน สวนหย่อมข้างอาคารเรียน 4

Tamarindus indica L.

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ไม้ต้น
ใบ เป็นใบประกอบใบเล็กออกเป็นคู่เรียงตามก้านใบ ประมาณ 10-18 คู่ ลักษณะใบย่อยเป็นรูปขอบขนานปลายใบและโคนใบมน กว้าง 2.5 มม. มีสีเขียวเข้ม ข้างห้องสมุด

Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
ต้นและกิ่งก้านสีขาวนวล กิ่งทอดห้อยลง ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรี โคนใบเบี้ยว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Eucalyptus citriodora Hook.

MYRTACEAE
ไม้ต้น
ใบ เดี่ยว เรียงเขียนสลับ ใบรูปหอกหรือรูปขอบขนานแกมหอก หน้าอาคาร4

Combretum quadrangulare Kurz

COMBRETACEAE
ไม้ต้น
ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม ใบรูปใบหอกกลับ โคนใบสอบ ปลายใบมนหรือแหลมเล็กน้อย เนื้อใบหนา ก้านใบสั้น ผล กึ่งทรงกลม มี 4 ปีก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Acacia concinna (Willd.) DC.

MIMOSACEAE
ไม้ต้น
ไม้เลื้อย บริเวณยอดอ่อนเถา จะเป็นสีแดงคล้ำ ใบ เป็นใบประกอบ ประกอบ ด้วยใบ 5–10 คู่ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Mammea siamensis Kosterm.

GUTTIFERAE
ไม้ต้น
ใบสีเขียว หนา แข็งเป็นมัน มียางขาว ดอกเล็กออกเป็นช่อ ดอกสีขาวอมเหลือง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Flagellaria indica L.

FLAGELLARIACEAE
ไม้ลุ้มลุก
ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหลายหอก โคนใบแผ่เป็นกาบโอบรอบ ลำต้น ปลายใบเรียวแหลม เมื่อใบเจริญเต็มที่ปลายใบจะม้วนงอเพื่อเกาะเกี่ยวกับสิ่งอื่น อาคารเกษตร

Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet

LAURACEAE
ไม้ต้น
ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนาน เนื้อใบหนา แข็งและกรอบ มีเส้นแขนงจากโคน ใบ 3 เส้น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Bauhinia sirindhorniae K. & S. S. Larsen

CAESALPINIACEAE
ไม้เลื้อย
ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบอ่อนมักเเยกเป็น 2 ใบย่อย ปลายใบแหลมโค้งเป็นรูปเคียว โคนใบเว้าใบที่โตเต็มที่รูปไข่ ปลายแยกเป็นแฉกแหลม 2 แฉกตื้นๆหรือแยกลึกจนเกือบชิดโคน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Clitorea ternatea L.

LEGUMINOSAE
ไม้เลื้อย
ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามข้อหรือซอกใบ ลักษณะคล้ายดอกถั่ว ซึ่งมีชนิดดอกชั้นเดียว และดอก 2 ชั้น มีหลายสี ทั้งสีม่วง สีน้ำเงิน และสีขาว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Grammatophyllum speciosum Blume

ORCHIDACEAE
กล้วยไม้
ลำต้น อวบ สีเหลืองอมเขียว ใบเรียงสลับระนาบเดียว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small

GRAMINEAE
หญ้า
ใบสีเขียวเล็กยาวปลายแหลม สองข้างมีคม มีกลิ่นหอมร้อน เกิดตามพื้นที่ลุ่มต่ำแฉะ หลังโรงจอดรถ ข้างห้องสมุด (ทั้งหมดเลย)

Terminalia chebula Retz. var. chebula

COMBRETACEAE
ไม้ต้น
ใบ เป็นรูปไข่กลับหรือมนแกมรูปไข่กลับ ผล เป็นผลสดรูปไข่หรือรูปรักบี้ ผิวของผลมีขนสีน้ำตาลคลุมอยู่ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Musa sapientum L.

MUSACEAE
ไม้ล้มลุก
ลำต้นใต้ดิน กาบลำต้นด้านนอกมีสีเขียวอ่อน มีประดำบ้างเล็กน้อย ใบมีร่องค่อนข้างแคบ เส้นกลางใบสีเขียว ข้างอาคารเกษตรด้านหลัง

Coccinia grandis (L.) Voigt

CUCURBITACEAE
ไม้เลื้อย
ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปค่อนข้างกลม หักเป็นห้ามุม หรือเว้าลึกเป็นแฉก 3 หรือ 5 แฉก โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ มีมือเกาะเป็นเส้นยาว ข้างห้องน้ำหญิงหลังอาคารเรียน 5

Annona squamosa L.

ANNONACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก
ผล เป็นผลรวม ผิวผลขระขระเป็นร่อง ๆ เมือผลสุก มีรสหอมหวาน สวนเศรษฐกิจพอเพียง หลังห้องอนุบาล อาคารเรียน 3

Psidium guajava L.

MYRTACEAE
ไม้ต้น
ใบเดี่ยว มีขนปกคลุม มีกลิ่นเฉพาะ ดอกช่อ เกสรเพศผู้สีขาว ลักษณะเป็นพู่ ผลทรงกลม สีเขียว เนื้อในสีขาว อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม

Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle

RUTACEAE
ไม้พุ่ม
ผลกลมเปลือกบางเรียบ มีน้ำมาก รสเปรี้ยวจัด เปลือกผลมีน้ำมัน กลิ่นหอม รสขม หน้าอาคาร5

Carica papaya L.

CARICAEAE
ไม้ยืนต้น
ผลมีลักษณะกลมป้อม ถึงเรียวยาวเมื่อสุกเนื้อในจะมีสีส้มหรือแดง มีเมล็ดสีดำ หลังห้องผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ หน้าห้องคหกรรม ใต้ต้นแค ต้นที่ 1 ต้นเล็ก ใกล้ต้นแค

Chromolaena odoratum (L.) R.M.King & H.Rob.

ASTERACEAE
ไม้ล้มลุก
ไม้ล้มลุก ก้านและใบเอามาขยี้จะมีกลิ่นแรง ใบออกตรงข้ามกัน ลักษณะค่อนมาทางรูปสามเหลี่ยม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Kakanchoe pinnata (Lam.) Pers.

CRASSULACEAE
ไม้ล้มลุก
ใบเดี่ยว รูปไข่ ขอบใบจักเป็นซี่หันมนตื้น ๆ แต่ละรอยจักมีตาที่สาม สามารถงอกราก และลำต้นใหม่ได้เนื้อใบอวบหนา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Adenium obesum (Forsk.) Roem. & Schult.

APOCYNACEAE
ไม้ล้มลุก
ลำต้นอวบน้ำ ใบติดบริเวณปลายกิ่ง ดอกช่อ สีชมพู ฝักเรียวยาว ปลายแหลม เมล็ดมีขนสีขาวติดอยู่ หน้าห้องการงาน

Duranta repens L.

VERBENACEAE
ไม้พุ่ม
ผลสด ออกเป็นช่อห้อยลง รูปกลม เมื่อสุกสีเหลืองคล้ายหยดเทียน ข้างอาคารเรียน 2

Bambusa ventricosa McClure

GRAMINEAE
ไผ่
จะมีข้อปล้องที่ถี่และป่องกลม โดยส่วนโคนของข้อปล้องจะมีขนาดใหญ่กว่าปลาย รูปร่างคล้ายน้ำเต้า หน้าห้อง ป.1

Portulaca grandiflora Hook.f.

PORTULACACEAE
ไม้ล้มลุก
ไม้คลุมดิน ลำต้นอวบน้ำสีม่วงแดง ดอกมี สีขาว ชมพู แดง เหลือง ส้ม ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบดอกชั้นเดียวบอบบาง อาคารเกษตร

Portulaca grandiflora Hook. f.

PORTULACACEAE
ไม้ล้มลุก
ใบมีลักษณะอวบน้ำเป็นแท่งรูปเข็ม กลีบดอกบางมีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อนหลายสี เช่น สี ม่วงอ่อน บานเย็น ส้ม แดง ขาว เหลือง ชมพู หน้าอาคารเรียน 5

Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.

DRACAENACEAE
ไม้ต้น
ใบเรียวยาว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมันสีเขียวมีลายเส้น สีขาวหรือเหลือง พาดตามยาวของใบ หน้าอาคาร5

Pleomele reflexa N.E.Br.

DRACAENACEAE
ไม้พุ่ม
ใบ ใบเดี่ยว เวียนถี่ ๆ รอบลำต้น ก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ใบยาวเรียวรูปหอก บริเวณขอบใบเป็นสีเหลืองตามยาวของใบส่วนกลางใบเป็นสีเขียว หน้าอาคารเรียน 2

Hemigraphis alternata T. Anderson

ACANTHACEAE
ไม้ล้มลุก
ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับ ปลายแหลมโคนรูปหัวใจเบี้ยว ด้านบนมักมีสีเขียวอมสีตะกั่ว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt

COMMELINACEAE
ไม้ล้มลุก
ใบมีสีม่วงเข้มลักษณะคล้ายหอก ดอกช่อสีชมพูปนม่วงอ่อน มี 3 กลีบ ขนาดเล็ก ออกตามซอกใบ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Codiaeum variegatum Blume

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบมีรูปร่างหลายแบบเช่น รูปไข่ ขอบขนาน แผ่นใบมี สีต่างๆ เช่น ขาว เหลือง ส้ม ชมพู แดง ม่วงดำ หน้าอาคารสี่

Ficus retusa L. var. retusa

MORACEAE
ไม้พุ่ม
ใบหนาเป็นมัน รูปไข่กลับ โคนใบและปลายใบแหลมขอบใบเรียว ใบอ่อนสีเหลือง ใบแก่สีเขียวเข้ม หน้าอาคาร1

Bougainvillea spectabilis Willd.

NYCTAGINACEAE
ไม้รอเลื้อย
ลำต้นมีหนามแหลมยาวคล้ายเข็ม ดอกช่อ ใบประดับลักษณะคล้ายใบ สีสันสวยงาม ข้างอาคาร1

Cyrtostachys renda Blume

ARECACEAE
ไม้พุ่ม
ปาล์มแตกกอ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน ก้านใบและกาบใบสีแดงสด หน้าห้องวิชาการมัธยม

Ptychosperma macarthurii H.Wendl.

ARECACEAE
ปาล์ม
ใบประกอบแบบขนนก สีเขียวเข้ม ผลสุกเป็นพวง สีแดง ข้างห้องเรียนธรรมชาติ

Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore

ARECACEAE
ไม้ยืนต้น
ใบประกอบแบบขนนก กาบใบมีนวลสีขาว ใบย่อยคู่ที่ 2 มีระยางค์ห้อยย้อยลง ผลสุก สีแดงเข้ม หน้าห้องธุรการ

Tradescantia spathacea Stearn

COMMELINACEAE
ไม้ล้มลุก
ลำต้นอวบน้ำ ใบเดี่ยว ไม่มีก้านใบ อวบน้ำ สีม่วงเข้ม เรียงเวียนสลับ ข้างห้องดนตรี

Polyalthia longifolia (Benth.) Hook.f.

ANNONACEAE
ไม้ต้น
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ เรือนยอดแคบสูงรูปพีระมิด กิ่งก้าน ลู่ลง เปลือกต้นสีน้ำตาล มีขีดแคบยาวสีขาว หน้าอาคารสี่

Hippeastrum jahnsonii Bury

AMARYLLIDACEAE
ไม้ล้มลุก
ดอกออกปลายก้าน ออกเป็นช่อ 4 - 8 ดอก หันไปทั้งสี่ทิศ ดอกรูปถ้วย สีขาว สีชมพู สีแดง และบางชนิด มีแถบสีต่างๆพาดกลีบ ดอกแรกที่จะบานจะรอจนดอกที่ 4 บานจึงจะเหี่ยว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Mangifera indica L.

ANACARDIACEAE
ไม้ต้น
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบรูปหอกสีเขียวเข้ม ใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันเป็นคู่ๆ ไปตามก้านใบ ผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่หรือสุกเต็มที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด ภายในผลมีเมล็ดหนึ่งเมล็ด หลังโรงจอดรถ

Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch.

GRAMINEAE
ไผ่
เป็นไม้พุ่มเป็นกอ ลำต้นตั้งตรง กลม เป็นทรงกระบอกกลวง ผิวเกลี้ยง สีเขียว ไม่มีหนาม เนื้อเเข็ง มีช้อปล้องชัดเจน แต่ละปล้องยาว 20- 30 เซนติเมตร มีเหง้าใต้ดินสั้น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Crinum asiaticum L.

Amaryllidaceae
ไม้ล้มลุก
ลำต้นอวบน้ำ ใบเดี่ยว ขนาดใหญ่ เรียวยาว สีเหลือง ประตูทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน

Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.

MELIACEAE
ไม้ต้น
ผล มีลักษณะกลมหรือค่อนข้างแบนเล็กน้อย อาจมีจุดประตามผิว อุ้มน้ำผลโต ผิวผลมีขนนุ่ม ผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่จะมีสีเหลืองหรือเหลืองอมน้ำตาล มีรอยย่นเป็นเส้นๆ ที่ขั้วผล เนื้อในหนารูปไต ใกล้คอกหมู อาคารเกษตร ต้นที่ 2

Terminalia catappa Linn.

COMBRETACEAE
ไม้ต้น
ใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน เป็นกระจุกหนาแน่นที่ปลายกิ่ง ใบรูปไข่กลับ ผลเดี่ยว ในแต่ละผลมี 1 เมล็ด ผลแก่จะมีสีเหลืองอมเขียวมีกลิ่นหอม หน้าห้องธุรการ

Cyperus involucratus Rottb.

CYPERACEAE
ไม้น้ำล้มลุก
ใบเดี่ยว ลดรูปเป็นเกล็ดหรือแผ่นสีน้ำตาล เรียงตัวเป็นกระจุกสามระนาบรอบโคนต้น อาคารเกษตร

Casuarina junghuhniana Miq.

CASUARINACEAE
ไม้ต้น
ใบลดรูป ขนาดเล็ก ผลเป็นโคน สีน้ำตาล ข้างเวที

Bauhinia aureifolia K. & S.S.Larsen

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ไม้เลื้อย
ใบเดี่ยว หยักเว้าที่โคนและปลาย มีขนสีน้ำตาลปกคลุม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Helianthus annuus L.

COMPOSITAE
ไม้ล้มลุก
ดอก เป็นรูปจาน เกิดอยู่บนตายอดของลำต้นหลัก หรือแขนงลำต้น เมล็ด (หรือผล) ประกอบด้วยเนื้อใน ซึ่งถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเปลือกที่แข็งแรง หลังอาคารเรียน 1

Zephyranthes roseus Lindl.

AMARYLLIDACEAE
ไม่ล้มลุก
ลำต้นใต้ดิน คล้ายหัวหอม ใบเรียวยาว ดอกสีชมพู หน้าห้องสมุด

Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness.

FLACOURTIACEAE
ไม้ต้น
ใบเป็นชนิดใบเดี่ยวออกเวียนสลับ ใบรูปหอกปลายแหลม ใบสีเขียวเข้ม ใบอ่อน จะมีสีแดง หรือชมพูอมแดง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Zingiber ottensii Valeton

ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก
ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เนื้อในเป็นสีม่วง มีกลิ่นเฉพาะ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.

Lauraceae
ไม้พุ่ม
ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปหอก ปลายและโคนแหลมเส้นตามยาว 3 เส้น ผิวและขอบเรียบหนาป้อมและสั้นกว่าใบอบเชย ข้างอาคารเรียน 5 หลังโรงจอดรถ

Cocos nucifera L. var. nucifera

ARECACEAE
ไม้ยืนต้น
ผลสด ขนาดใหญ่ เปลือกผลเหนียว เป็นเส้นใย และเป็นกะลาแข็ง ภายในมีเนื้อสีขาว และน้ำใส รสหวาน อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม

Spondias pinnata (L.f.) Kurz

ANACARDIACEAE
ไม้ต้น
ผลรูปไข่ขนาดกว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 3.5-4.5 ซม. ผลอ่อนสีเขียวและเมื่อแก่เป็นสีเหลืองอมเขียวและเหลืองจัด หลังอาคารเรียน 5 ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ต้นเล็ก อยู่ใกล้กองหิน ต้นที่ 2

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

CAESALPINIACEAE
ไม้ยืนต้น
ดอกเป็นดอกช่อ ออกที่ปลายยอดและซอกใบ มีเกสรตัวผู้ จำนวน 10 อัน สีดำ ตำแหน่งของรังไข่อยู่เหนือวงกลีบ ดอกไม่มีกลิ่น รูปร่างของดอก เป็นรูปกากบาท หลังห้องลูกเสือทางทิศใต้ ใกล้สวนหย่อม

Malpighia glaba L.

MALPIGHIACEAE
ไม้ต้น
ใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม ดอกช่อ สี... ผลเป็นพู สุกสีแดง รสเปรี้ยวอมหวาน ข้างห้องคหกรรม

 Spathiphyllum sp.

ARACEAE
ไม้ล้มลุก
ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน สีขาวบางพันธุ์มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดที่ปลายกิ่ง มีจานรองดอกสีขาวรูปไข่ โค้งงอเล็กน้อย ข้างอาคารเรียน 5

Cycas revoluta Thumb.

CYCADACEAE
ไม้พุ่ม
ปรงญี่ปุ่นมีลักษณะคล้ายๆ ต้นปาล์มใบเป็นทางยาวแบบใบขนนก และมีใบย่อยออก 2 ข้างจำนวนมากและโค้งลง ใบย่อยแคบแข็งปลายแหลม สีเขียวเข้มเป็นมัน อาคารเกษตร

Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl.

ARECACEAE
ไม้พุ่ม
หมากเหลืองเป็นปาล์มที่มีหน่อเป็นกอขึ้นรวมกัน ใบเป็นใบรูปขนนก กาบใบจะห่อหุ้มลำต้นไว้ หน้าหอประชุม

Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson

AMARANTHACEAE
ไม้ล้มลุก
ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือรูปใบหอกกลับ สีแดง อาคารเกษตร

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

MIMOSACEAE
ไม้ต้น
ใบสีเขียวใบไม้สดใส ลักษณะใบเล็กๆ กลมๆ ขนาดใหญ่ กว่าใบมะขาม ดอกมีสีขาว เขียว เป็นฝอยๆ หน้าห้องน้ำ

Cassia fistula L.

CAESALPINIACEAE
ไม้ต้น
ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่เรียงสลับ ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อตามซอกใบ หรือตามกิ่ง ข้างถนนหน้าห้องป.1

Acalypha wilkesiana Muell. Arg.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ อาจหยิก งอ ขอบใบหยัก สีชมพูอมส้ม สีน้ำตาลอ่อน และเขียว ปนกัน ดอกช่อ แบบช่อเชิงลด แยกเพศ หน้าอาคารเรียน 1

Cuphea hyssopifolia Humb. Bonpl. & Kunth.

LYTHRACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยว ขนาดเล็ก ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ สีชมพู ข้างอาคารเรียน 5

Cassia javanica L.

LEGUMINOSAE
ไม้ต้น
ใบประกอบรูปขนนกปลายคู่ เรียงสลับ ดอก เริ่มบานสีชมพู แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม ใกล้โรยดอกสีขาว สวนไม้มงคล หลังอาคารเรียน 2

Artocarpus heterophyllus Lam.

MORACEAE
ไม้ต้น
ผล เป็นผลรวมมีขนาดใหญ่ ส่วนของเนื้อที่รับประทานเจริญมาจากกลีบดอก ส่วนซังคือกลีบเลี้ยง หลังห้องดนตรี

Erythrina variegata L.

PAPILIONACEAE
ไม้ต้น
เป็นใบประกอบแบบรูปขนนก มี 3 ใบย่อย ใบกลางจะโตกว่า 2 ใบข้าง เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบสีเหลือง สวนไม้มงคล หลังอาคารเรียน 2

Bambusa blumeana Schult.f.

GRAMINEAE
ไผ่
เป็นไม้ไผ่ประเภทมีหนามใบมีจำนวน 5 - 6 ใบ ที่ปลายกิ่ง ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเป็นรูปลิ่ม หลังห้องสมุด

Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C.Nielsen

LEGUMINOSAE
ไม้รอเลื้อย
ไม้พุ่มขนาดย่อม ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมใบประกอบขนาดเล็ก มีก้านใบแยกเป็นใบอยู่ 2 ทาง ลักษณะคล้ายใบกระถิน หลังห้องป.1

Ixora ebarbata Craib

RUBIACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกเข็มจะออกตลอดปี และออกดอกเล็ก ๆ เป็นพวง สีขาว ข้างลานจอดรถ

Capsicum frutescens L. var. frutescens

SOLANACAEAC
ไม้พุ่ม
ดอกเกิดที่ข้อตรงมุมที่เกิดใบหรือกิ่งก้าน ผลมีลักษณะเป็นกระเปาะมีฐานขั้วผลสั้นและหนา รสเผ็ดจัด สวนพฤศาสตร์โรงเรียน ใต้ต้นโมก

Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.

MIMOSACEAE
ไม้ต้น
ช่อสีเหลืองแยกแขนงออกเป็นคู่ ๆ ตามง่ามใบ และปลายกิ่ง ไม่มีก้านดอก หน้าอาคาร5

Dendrobium  ?sp.

ORCHIDACEAE
กล้วยไม้
มีลำต้นเทียมอมน้ำ ดอกสีสดใส มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงมี 3 กลีบ หน้าอาคารเรียน 5

Epipremnum aureus Engl.

ARACEAE
ไม้เลื้อย
ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่แกมหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเว้า แผ่นใบหนาอวบน้ำ มีสีด่างเขียว-เหลือง สีเขียวอมเหลือง หน้าอาคารเรียน 5

- Crinum sp.

AMARYLLIDACEAE
ไม้ล้มลุก
ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่รอบต้น โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา สีเหลืองปนเขียวเป็นมันปลายใบอ่อนโค้งลง หน้าอาคาร 5 ทางซ้ายมือ แปลงที่ 2

Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore

ARECACEAE
ปาล์ม
อ้วนเตี้ยยอดแหลมโคนต้นเป็นตะโพกใหญ่ คล้ายขวดแชมเปญ ข้างอาคารเรียน 5

Carmona retusa (Vahl) Masam.

BORAGINACEAE
-
ใบเดี่ยว ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่าง สีเขียวอ่อน ดอกสีขาว ผลทรงกลม สุกสีส้ม ฉ่ำน้ำ หน้าอาคารเรียนเรียน 5 ติดบันได แปลงที่ 2

 Agave sp.

AGAVACEAE
ไม้ล้มลุก
ใบเดี่ยว ลักษณะเรียวยาวรูปหอก ปลายแหลม แผ่นใบขนาดใหญ่ ใบหนา แข็ง เป็นมัน บางชนิดขอบใบเรียบ บางชนิดขอบใบมีหนามสั้น ๆ ข้างอาคารเรียน 5

Tabebuia argentea Britton

BIGNONIACEAE
ไม้ต้น
ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง ช่อละ 5-7 ดอก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก คล้ายรูปเเตร หน้าห้องวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน5 ทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ ต้นที่ 2

Dracaena cincta Baker cv. Tricolor

DRACAENACEAE
ไม้พุ่ม
ช่วงใบถี่ แตกใบอ่อนตรงส่วนยอดของลำต้น ใบมีลักษณะแคบ ปลายใบแหลม ใบมีสามสีเป็นแถบไปตามความยาวของใบ อาคารเรียน 5

Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg

ARALIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยวหรือใบประกอบ ใบอาจเป็นแฉกย่อยๆแบบหยาบ หรือแบบละเอียดใบกลมหรือใบยาว ใบมีสีเข้มเกือบดำ ใบเขียวปนขาว เขียวปนเหลือง สีเหลืองล้วนและอื่นๆ มีมากมายไม่ต่ำกว่า 20 พันธุ์ ข้างห้องลูกเสือ

Murraya paniculata (L.) Jack

RUTACEAE
ไม้พุ่ม
ช่อดอกสีขาว ดอกออกเป็นข่อดอกสั้นๆ ตามซอกใบ ช่อละ 2 - 3 ดอก ดอกมีกลิ่นหอมมากในช่วงเวลาตอนกลางคืน หน้าห้องสมุด

Abrus precatorius L.

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ไม้เลื้อย
ผลเป็นฝักแห้งสีน้ำตาล เมล็ด ตอนปลายสีแดงสดเป็นมัน ตอนโคนประมาณ 1 ใน 3 ของเมล็ด สีดำเป็นมัน แถวหน้าน้ำตกในสวนพฤกษศาสตร์

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

MIMOSACEAE
ไม้ต้น
ดอก ออกเป็นช่อ ช่อดอกออกแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามง่ามใบ ช่อเป็นฝอยนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อย ข้างอาคาร5

Citrus hystrix DC.

RUTACEAE
ไม้ต้น
ผล : ผลมีขนาดเท่ากับผลมะนาว ผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัวท้ายของผลเป็นจุก อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม

Gossypium arboreum L.

MALVACEAE
ไม้พุ่ม
ดอก สีแดงเข้ม ออกเดี่ยวตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ใบประดับ 3 ใบ รูปสามเหลี่ยมซ้อนกัน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมกันเป็นรูปถ้วย หลังห้องดนตรี

Ricinus communis Linn.

EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยว แบบนิ้วมือ ดอกช่อ สีเหลืองนวล ผลเป็นพู 3 พู ลักษณะมีระยางค์ยื่นเป็นเส้น คล้ายหนามปกคลุมผล เมื่อแก่แตกกลางพู หลังห้องวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน 5

Hamelia patens Jacq.

RUBIACEAE
ไม้พุ่ม
ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ เป็นหลอดแคบ สีส้ม ทางเข้าตรงป้ายสวนพฤกศาสตร(ต้นเล็ก)

Echinodorus cordifolius (L.) Griseb.

ALISMATACEAE
ไม้น้ำล้มลุก
ลำต้น ก้านใบ หรือกาบใบ มีช่องโปร่งคล้ายใบกล้วย ก้านใบยาว แผ่นใบรูปค่อนข้างกลม ดอกช่อ สีขาว หน้าห้อง ป.1

Xiphidium coeruleum Aubl.

HAEMODORACEAE
ไม้ลุ้มลุก
ใบเป็นรูปสามเหลี่ยมยาว ปลายใบแหลมใบจะโผล่ออกมาเป็น กอมีสีเขียว มีลักษณะคล้ายพัด สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Cymbopogon citratus Stapf.

GRAMINEAE
ไม้ลุ้มลุก
ใบสีเขียวยาวแหลม ดอกฟูสีขาว หัวโตขึ้นจากดินเป็นกอๆ กลิ่นหอมฉุนค่อนข้างร้อน หลังห้องผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ หน้าห้องคหกรรม ใต้ต้นแค กอที่ 2

Hylocereus undulatus (Saw.) Dritton & Rose

CACTACEAE
ไม้เลื้อย
เป็นไม้ในตระกูลกระบองเพชร ลำต้นเป็นแฉก 3 แฉก มีหนามเป็นกระจุกอยู่ที่ตา 4-5 หนาม ดอกสีขาว ผลสุกสีชมพู อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม

Phoenix loureiroi Kunth

ARECACEAE
ปาล์ม
ใบเป็นใบแบบขนนก โค้งงอลงด้านล่าง ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนใต้ใบจะมีสีเขียวอ่อนปนเทาคล้ายกันแป้ง ข้างป้ายห้องสมุดโรงเรียน หน้าห้องสมุด

Citharexylum spinosum L.

VERBENACEAE
ไม้ต้น
ดอกช่อ ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกเล็ก สีขาว กลิ่นหอมแรง หลังอาคารเรียน 5

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. odorata

ANNONACEAE
ไม้ต้น
ดอกช่อ สีเหลืองหรือเหลืองอมเขียว กลิ่นหอม หน้าห้อง ป.1

Hibiscus  hybrid

MALVACEAE
ไม้พุ่ม
ดอกสีส้ม หรือสีแสด กลีบดอกซ้อนกันหลายชั้น ข้างห้องสมุด

Ziziphus mauritiana Lam.

RHAMNACEAE
ไม้ต้น
ผลกลมและรี จะยาวบ้างสั้นบ้าง ผิวบาง เนื้อในสีเขียวอมเหลือง หลังห้องสหกรณ์

Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.

CUCURBITACEAE
ไม้เลื้อย
ใบเดี่ยว หยักเว้าลึกเป็นแฉก 3 แฉก ผลมีหนามสั้นๆ ปกคลุมโดยรอบ เมื่อสุกสีแดงสด อาคารเกษตร

Oxyceros horridus Lour.

RUBIACEAE
ไม้เลื้อย
ลำต้น กิ่ง ก้าน มีหนาม 2 อัน โค้งงอลงทั้ง 2 ข้าง ใบเดี่ยว ผิวเกลี้ยง ดอก สีขาว บานตอนเย็น กลิ่นหอมมาก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.

ZINGIBERACEAE
ไม้ลุ้มลุก
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ รูปขอบขนาน ปลายแหลมก้านใบยาว ดอกออกเป็นช่อแทงก้านดอกจากเหง้าใต้ดิน กลีบประดับ ช้อนกันหลายชั้น ลดขนาดเล็กลงในวงชั้นใน สีชมพูถึงแดงเข้ม ออกดอกตลอดปี แอ่งน้ำ หน้าห้องเกษตรใกล้โขดหิน

Alpinia conchigera Griff.

ZINGIBERACEAE
ไม้ลุ้มลุก
ใบเป็นรูปไข่ยาว หรือรูปรีขอบขนานปลายใบแหลมคล้ายใบข่าบ้าน ขนาดกว้างประมาณ 4-5 ซมยาวประมาณ 8-10 ซม. ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน อกเป็นแบบสลับ มีกาบใบหุ้มลำต้น สวนเกษตร หลังอาคารเกษตร

Borassus flabellifer L.

PALMAE
ปาล์ม
ปาล์มต้นเดี่ยว ใบเดี่ยวรูปค่อนช้างกลมคล้ายพัด ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ผลติดเป็นกลุ่มแน่น อาคารเรียน 3 สวนเศรษฐกิจพอเพียง

Garcinia dulcis ( Roxb.) Kurz

GUTTIFERAE
ไม้ต้น
มะพูดเป็นไม้ต้น กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม เมื่อมีบาดแผลที่ต้นจะมีน้ำยางสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง อาคารเรียน 3 สวนเศรษฐกิจพอเพียง

Cocos nucifera L. var. spicata K.C. Jacob

ARECACEAE
ไม้ต้น
คล้ายมะพร้าว แต่ไม่มีระแง้(หางหนู)

จำนวนพรรณไม้ทั้งหมด 291ชนิด

แสดงต้นไม้รายต้นทั้งหมด
แสดงต้นไม้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ

กลับหน้าเมนูหลัก

จัดทำฐานข้อมูล โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)